Výstavy sú otvorené:
pondelok – piatok: 14.oo – 17.oo hod
sobota: 14.oo – 18.oo hod
nedeľa – zatvorené

Stála expozícia – foyer II. poschodie

Akademický maliar Jozef Bubák SYMFÓNIA O ČLOVEKU

Výstava inšpirovaná fenoménom POLÍVKA
Obrazy, karikatúry, fotografie

Výstavu inšpirovanú fenoménom Polívka, nestorom česko-slovenského festivalu Piešťanské rendezvous. Obrazy, kresby, fotografie či karikatúry inšpirované Bolkom Polívkom zaručene pobavia a pripomenú túto umeleckú osobnosť pred predstaveniami vo vstupných priestoroch Veľkej sály a v Mini galérii Domu umenia Piešťany.

Srdečne pozývame!

Zlomky poznania
Ľudovít Lenoch – fotografie
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Literárneho fondu.

Mini galéria
Súborná výstava výtvarného umenia
Autori: Vladimír Kudlík, Miloš Šimunda, Kateřina Makav Václavková, Bohumír Bachratý, Eva Linhartová, Jitka Bezúrová, Zuzana Málenková, Katarína Zemková, Naďa Mikolášiková a Viera Fuseková