Výstavy sú otvorené:
utorok – piatok: 14.oo – 17.oo hod
sobota – nedeľa: 14.oo – 18.oo hod.

pondelok – zatvorené

Stála expozícia – foyer II. poschodie

Akademický maliar Jozef Bubák SYMFÓNIA O ČLOVEKU

Výstavy sú súčasťou 23. ročníka česko-slovenského festivalu

Piešťanské Rendezvous s jpg

 

1.10. – 7.11.2021
RENÁTA FUČÍKOVÁ
Výstava oceňovanej českej výtvarníčky a ilustrátorky Renáty Fučíkovej z kníh Obrazy ze Starého zákona, Obrazy z Nového zákona a Krajiny Domova. Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR. Realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany.

5.10. – 7.11.2021
JÁN AMOS KOMENSKÝ
Výstava ilustrácií študentov ateliéru Mediální a didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Diela vznikli k 350. výročiu úmrtia Jána Amosa Komenského (2020).
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.
Realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany.

5.10. – 7.11.2021
ROMAN TIBENSKÝ – Život nie je čiernobiely, alebo…
Výstava fotografií
Výber fotografií k 55+1. výročiu narodenia autora.
Výstava je realizovaná v spolupráci s Trnavským osvetovým strediskom.
Kurátor výstavy: Martin Valo

Október – november 2021
Výstava inšpirovaná fenoménom Polívka
Obrazy, karikatúry, fotografie

Výstavu inšpirovanú fenoménom Polívka, nestorom česko-slovenského festivalu Piešťanské rendezvous, máte príležitosť si prezrieť aj v tomto roku počas 23. festivalového ročníka. Obrazy, kresby, fotografie či karikatúry inšpirované Bolkom Polívkom zaručene pobavia a pripomenú túto umeleckú osobnosť pred predstaveniami vo vstupných priestoroch Veľkej sály a v Mini galérii Domu umenia Piešťany.

Srdečne pozývame!