Výstavy sú otvorené:
utorok – piatok: 14.oo – 17.oo hod
sobota – nedeľa: 14.oo – 18.oo hod
pondelok – zatvorené

Stála expozícia – foyer II. poschodie

Akademický maliar Jozef Bubák SYMFÓNIA O ČLOVEKU

Mini galéria
SÚBORNÁ VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMENIA

 

6. 12. 2022 – 18. 12. 2022

14. 1. 2023 – 29. 1. 2023

Ivan Puťora

Obrazy – akryly – abstrakcie

Autorská výstava
Výtvarný životopis.

Ivan Puťora sa narodil 22. 4. 1935 v Užhorode. (V tom čase Československo.)

Väčšinu detstva prežil v Trebišove, kde v r. 1953 zmaturoval na Gymnáziu.
Okrem iných záujmov, keď mu jeho ujo, matkin brat maliar Janko Alexy poslal krabicu pastelových farieb, začal sa s maľovaním zaoberať. V kreslení pokročil tak, že v miestnych novinách, ktoré vydával Trebišovský cukrovar (po sprivatizovaní úplne zanikol), prispieval ilustráciami podľa objednávky.
Jeho druhým hobby bolo fotografovanie a s tým spojená túžba stať sa kameramanom.
V roku 1954 začal pracovať vo filmovom štúdiu v Bratislave na Kolibe. Po prvých rôznych pracovných profesiách, konečne ako asistent kamery pracoval na dnes ikonickom filme Štvorylka.
Jeho práca bola na dva roky prerušená základnou vojenskou službou. Po skončení vojenskej služby pokračoval vo svojej profesii ako asistent kamery, neskôr ako druhý kameraman  na viacerých hraných filmoch.
Pretože bol obdivovateľom svojho uja a aj iných maliarov, maľovanie pastelom sa stalo jeho hobby.
2-krát sa pokúšal spraviť prijímacie skúšky na Vysokú školu výtvarných umení, ale pre “nedostatok talentu“ nebol prijatý. Neskôr bol prijatý na pražskú vysokú školu FAMU, kde po päťročnom štúdiu odboru filmového obrazu skončil s vyznamenaním. Pridruženou súčasťou štúdia pre kameramanov bolo aj ročné figurálne kreslenie.
Po ukončení FAMU, Puťora pokračoval vo filmovom štúdiu na Kolibe. Ako kameraman pracoval na filme Niet inej cesty …film o živote Ľ. Štúra.
Po politickom Dubčekovskom odmäku bolo možné cestovať „na západ“ a ďalšia významná kameramanská práca sa mu naskytla na rozsiahlom dokumentárnom filme „Ludwig van Beethoven“ v rakúsko-nemeckej koprodukcii.
V tom čase film obehol celý západný svet. Po tomto filme mal pracovať na filme o Antonovi Brucknerovi, ale „ politické „normalizačné“ okolnosti po r. 1968 mu to už neumožnili. Puťora sa dostal do problémov, keďže bol vylúčený z KSČ a brata mal v emigrácii, to mohli byť dôvody k stále menším pracovným príležitostiam.

Mohla to byť aj iná okolnosť, ako, počet kameramanov na Kolibe prevyšoval počet filmov, ktoré sa v roku realizovali. Táto situácia ho doviedla k tomu, že podal žiadosť o vysťahovanie. To už bolo to posledné životné skomplikovanie. Po rôznych ďalších peripetiách skončil ako robotník v Slovnafte.  Po dobu 13 rokov nemohol vycestovať. Všetok svoj voľný čas venoval maľovaniu olejom či pastelom v jednom pivničnom priestore domu.
Výsledok jeho umeleckého snaženia vyústil do prvej výstavy v Malej galérii mesta Bratislavy, v Slovnafte – 1983.
Výtvarný prejav Ivana Puťoru nepasoval ani do politicky predpísaného slohu a ani do folklórneho. To bol problém.
V roku 1983 mu bolo umožnené vycestovať na „západ“ na základe pozvania svojho brata na návštevu.
Bolo to nie jednoduché rozhodnutie nevrátiť sa späť do ČSSR. Počas pobytu vo Viedni svoj voľný čas strávil maľovaním pastelov vo svojom štýle a tam aj vystavil svoju tvorbu so skupinou viedenských výtvarníkov.

V roku 1984 sa Puťora usídlil v Kanade.  Musel prežiť nie jednoduché začiatky.  Vo všetkom voľnom čase sa venoval maľovaniu. V niekoľkých galériách v meste Toronto aj samostatne vystavoval.  Najdôležitejším bola spoločnosť Limited Edition, ktorá od výtvarníkov obrazy kupovala a potom distribuovala do iných galérii v Ontáriu a USA. Na Trieniale slovenských výtvarníkov v Kanade (1989) obdržal čestné uznanie.

Nesúvisiaca vec s výtvarným umením, ale je vhodné ju spomenúť, je, že v rámci diplomovej práce Ivan Puťora spravil objav a nový pohľad v oblasti vyhodnocovania ostrosti fotografického obrazu … a všeobecne. Jeho skrátená diplomová práca bola publikovaná v prestížnom odbornom časopise v USA – 1979. (Po 30 rokoch znovu publikovaná.) Tento objav bol aj patentovaný v ČSSR. Pretože podstata výrobku je komplikovaná presná tlač,  ktorú bolo v čase vynálezu nemožné dosiahnuť, až s príchodom vzniku počítačovej grafiky sa to dalo komerčne zrealizovať v r. 1996.
Ivan Puťora napísal na túto tému rozsiahlejšiu prácu, ktorá bola publikovaná na pokračovanie v jednom anglickom odbornom časopise, 1999.
Do dnešného dňa Putora Sharpness Indicator sa stal trvalou mernou jednotkou vo vyhodnocovaní ostrosti filmových a televíznych kamier po celom svete. 
Pre kuriozitu, istá americká významná galéria moderného umenia uznala tento predmet ako umelecký objekt a vystavovala ho vo svojich zbierkach.  

V súvislosti s Indikátorom ostrosti  Puťora obdržal ocenenie v Anglicku – 1999, v Kanade – 2003 a na Slovensku – 2017.
Puťora je vynálezcom dvoch ČSSR patentov a dvoch USA.

Napísané v roku 2022 pri príležitosti vystavenia jeho obrazov v DOME UMENIA v Piešťanoch.

Autor textu: Mgr. art. & Mgr. art. Lillian Puťorová, PhD.

 

6. 12. 2022 – 18. 12. 2022

14. 1. 2023 – 29. 1. 2023

UMENIE proti VOJNE                      ARS contra ARME

Komorná výstava vybraných ukrajinských umelcov a ukrajinských poslucháčov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ponúka priestor pre prezentáciu umeleckej tvorby našich blízkych susedov, ktorí sú rôznymi nitkami spojení a prepojení so Slovenskom.

Výstava v Dome umenia nenačrtáva len obraz o ich tvorivých snaženiach a hľadaní umeleckých ciest, o ich autorských i svetových úspechoch, ale chce predovšetkým prostredníctvom umenia vypovedať o ich človečenskej bolesti i nádeji, ktorú prežívajú. Výstava odhaľuje  v imaginatívnej podobe labyrinty ľudskej psychiky, vnútorný boj, osobné postoje k realite, odkrýva fantáziu či zobrazuje jednoduché šťastie. Umelci  im vlastným jazykom a osobitým spôsobom vyjadrenia evokujú svet dávnych kultúr, národných tradícií a mýtov,  citlivo reagujú na podnety súčasnosti, ktoré na nich doliehajú.

Veľkolepé umelecké remeslo ukrajinských grafikov staršej generácie si svojich priaznivcov a zaslúžený ohlas odbornej verejnosti získalo v celom kultúrnom svete. Dokladujú to mnohé najvyššie uznania na prestížnych medzinárodných výtvarných fórach. Ich mená sú v umeleckom svete pojmom a plnohodnotne dopĺňajú a obohacujú obraz súčasného výtvarného diania. Ich tvorba je o to vzácnejšia, že je postupne čoraz menej umelcov, ktorí zostali verní vznešenému a komplikovanému umeniu grafiky.

Zástupcovia najmladšej generácie našli svoje zázemie na Slovensku z viacerých dôvodov.  Ich tvorba sa profiluje, využívajúc najmodernejšie umelecké a technologické postupy, v ktorých je dovolené a umožnené všetko – fantázia, technická zručnosť, prekvapenie, nadsázka, mystifikácia, nechýbajúca odvaha…

Vojny zvyknú u umelcov povzbudzovať kreatívnu reakciu. Nie inak je to ani s vojnou, ktorá vstúpila do našich životov v marci roku 2022.

Ak potrebujete načerpať trochu nádeje, zastavte sa. Na tejto výstave môžete rozmýšľať, rozprávať sa s dielami, vyburcovať svoju obrazotvornosť alebo sa len stíšiť  v meditatívnom tóne.

Umenie je sila a kreativita je odvaha…

Mgr. Zora Petrášová

December 2022-január 2023

Konstantin  A n t j u c h i n

Diana  B i l i c h e n k o

Oleg  D e n y s e n k o

Oleg  D e r g a t c h o v

Viktoriia  Ch a u s

Sergiy  I v a n o v

Konstantin  K a l y n o v y c h

Andrij  K e n s

Oksana  P a l i y

Kasha  P o t r o h o s h

Gennadij  P u g a c h e v s k i j

Roman  R o m a n y s h y n

Oksana  S a d o v e n k o

Volodymyr  S e r h a c h o v 

 

Pripravujeme 2.2. – 26.2.2023

ZIMNÝ SEMESTER 7

Výstava prác žiakov vo ZUŠ Piešťany

Vernisáž výstavy 2. 2. 2023 o 16.00 hod.