Výstavy sú otvorené:
utorok – piatok: 14.oo – 17.oo hod
sobota – nedeľa: 14.oo – 18.oo hod.

pondelok – zatvorené

Výstavy:
Výstava Pavel Kopp + Karol Kállay
Výstava inšpirovaná fenoménom POLÍVKA
si môžete pozrieť v galérii

Stála expozícia – foyer II. poschodie

Akademický maliar Jozef Bubák SYMFÓNIA O ČLOVEKU

 

66. music festival Piešťany – sprievodné podujatie

4. 6 . – 29. 8. 2021
PRIEKOPNÍCI SÚČASNEJ OPERY
Juraj Martvoň a Anna Martvoňová

Dokumentárna výstava venovaná manželom Jurajovi (barytón) a Anne (soprán) Martvoňovcom,
ktorí patrili od polovice päťdesiatych do polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia k profilovým členom operného súboru Slovenského národného divadla. Dom umenia Piešťany výstavu uvádza pri príležitosti 100. výročia narodenia pána Juraja Martvoňa.
Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.

66. music festival Piešťany – sprievodné podujatie

4. 6. – 29. 8. 2021
TANEČNÁ KOZMOPOLITKA
Alica Pastorová-Flachová

Dokumentárna výstava venovaná významnej osobnosti tanečného baletného umenia –  Alica Pastorová-Flachová, ktorá po ukončení aktívnej tanečnej kariéry bola význačnou a v zahraničí rešpektovanou dramaturgičkou baletu SND.
Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.

66. music festival Piešťany – sprievodné podujatie

4. 6. – 13. 8. 2021
Akademický maliar prof. Ľudovít Hološka
Maľba, kresba

Autorská výstava akademického maliara prof. Ľudovíta Hološku, pri príležitosti odovzdávania Ceny Fondu výtvarných umení 2020 laureátovi za významný prínos v oblasti výtvarného umenia.

Vernisáž : 9.6.2021 o 16.00 hodine
V kultúrnom programe vystúpi Katarína Turnerová, harfa, sólistka SF
laudatio Božena Juríčková, koncepcia Zora Petrášová

 

66. music festival Piešťany – sprievodné podujatie

2. 7. – 13. 8. 2021
PIEŠŤANY V UMENÍ

Fotografia, maľba
10. jubilejný ročník výstavy UMENIE V PARKU 2021

Realizované v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch.

17. 8. – 30. 9. 2021
“INFINITY”

Alexander Trizuljak – sochárska tvorba
Miesto konania: Dom umenia Piešťany a Mestský park

Vernisáž: 17. 8. 2021 o 18.00 hod.
Prierezová výstava z tvorby akademického sochára Alexandra Trizuljaka.

Podujatie je podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.