symfonia-o-cloveku

Monumentálne výtvarné dielo v Dome umenia.

SYMFÓNIA O ČLOVEKU rozmer 18 m, 30 cm x 3m 50 cm, acryl –  umiestnená vo foyeri na II. poschodí Domu umenia v Piešťanoch.

Symfóniou o človeku  autor predstavuje  podoby človeka, snahu o zachytenie hudobnosti, harmónie ľudského tela, jeho vonkajšieho i vnútorného súladu so zviditeľnením hudobného motívu. Preto si ako modely neraz vyberal baletky a tanečníkov.

Symfóniu o človeku vytvoril v spolupráci so zborom Baletu Slovenského národného divadla. Pozorný divák môže rozpoznať významné umelecké osobnosti baletu SND zobrazené v tomto diele. Autor tvoril na objednávku Slovenskej filharmónie v rokoch 1982-1991.

Jozef Bubák (* 23. 4. 1950 v Komárne – † 12. 2. 2013 v Bratislave)

Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddeleniach všeobecného maliarstva, voľnej maľby a gobelínu, monumentálnej tvorby. Istý čas pôsobil ako pedagóg na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V rokoch 1985 – 1991 pracoval na koncepcii a realizácii syntetického divadla s baletným súborom Slovenského národného divadla a Janáčkovým divadlom v Brne ako režisér, libretista, scénograf a kostýmový výtvarník. Bol spoluzakladateľom New Ballet Brno. Od roku 1993 realizoval výtvarné návrhy emisie slovenských bankoviek. Vystavoval na Slovensku v Nemecku, v Rakúsku a vo Veľkej Británii.

Hudba, najmä vážna bola vždy neodmysliteľnou súčasťou atmosféry,  v ktorej tvoril. Považoval ju za  dokonalé vyjadrenie harmónie, o ktorú sa snažil vo svojej tvorbe.