Music festival Piešťany je historicky druhým najstarším hudobným podujatím na Slovensku. Svoje dejiny začal písať ešte v roku 1956.

„MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY“ (mfP) – 66. ročník medzinárodného hudobného festivalu (04.06. – 05.07.2021)

Usporiadateľmi 66. ročníka mfP 2021 sú Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Rezort Piešťany – Oblastná organizácia cestovného ruchu. Spoluorganizátormi festivalu sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s., Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom. Partnerom festivalu je SOZA. Mediálnymi partnermi festivalu sú Rádio Devín, Rádio Regina, TV Piešťany a Hudobný život. Ďalej festival mediálne podporili regionálny portál PNky, Z piestan,  Piešťanský týždeň, TV Karpaty a Denník Relax.
Hlavnou dramaturgickou líniou aktuálneho ročníka sú jubileá významných umeleckých osobností, akými boli Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Antonín Dvořák, Ján Cikker, Svetozár Stračina a ďalší. Druhým leitmotívom je radosť z návratu živej kultúry do sál.
Festival sa konal s finančnou podporou MK SR, záštitu nad festivalom prevzala ministerka kultúry SR pani Natália Milanová.

Podujatia 66. ročníka music festivalu Piešťany konané v Dome umenia Piešťany:

 4. 6. 2021 – Oficiálne otvorenie festivalu – Slávnostné fanfáry – komorné zoskupenie vynikajúcich hráčov na lesný roh Corni di Bratislava. Na pódiu DUP sa predstavil Slovenský komorný orchester a Slovenský filharmonický zbor pod dirigentskou taktovkou pána Ewalda Danela a zbormajstra pána Jozefa Chabroňa.
Unikátne dielo poľského autora Macieja Maleckiho Koncert v starom štýle pre dve harfy a sláčikový orchester v podaní medzinárodnej sólistky, prvej harfistky Českej filharmónie Jany Bouškovej a sólo-harfistky Slovenskej filharmónie Kataríny Turnerovej odznel ako festivalová i slovenská premiéra. Na koncerte sa predstavili ďalší skvelí sólisti : Marianna Gelenekyová (soprán), Helena Škripecká Oborníková (alt), Matúš Šimko (tenor) a Martin Mikuš (bas).  Koncert bol venovaný 280. výročiu úmrtia Antonia Vivaldiho a 230. výročiu úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta. Okrem diel týchto autorov zazneli aj skladby zakladateľa festivalu Eugena Suchoňa.

9. 6. 2021Moyzesovo kvarteto a hostia – Katarína Turnerová (harfa), Cyril Šikula (flauta), Matúš Veľas (hoboj) a Jozef Eliáš (klarinet) uviedli program „Mozart“ venovaný 230. výročiu úmrtia jedného z najväčších skladateľov hudobnej histórie

12. 6. 2021 – V hoteli Thermia Palace pod názvom „Hispánsky večer“ odznel komorný recitál dvoch popredných umelcov – Pavol Remenár (barytón) a Miriam Rodriguez Brüllová (gitara) v programe plnom podmanivých, temperamentných piesní a rytmov zo starovekého Španielska (Hispánska).

16. 6. 2021 – Autentická jazzová hudba 20. a 40. rokov minulého storočia, z éry R. A. Dvorského, F. K. Veselého, V. Rackovej, I. Zemánkovej a ďalších, v podaní špičkových hudobníkov Fats Jazz Band sa niesla veľkou sálou DUP v programe „Hot jazz“

18. 6. 2021 – slávna operná dráma Il Trovatore ( Trubadúr)  z pera Giuseppe Verdiho vo filmovom zázname z Metropolitnej Opery New York. Predstavenie bolo venované 120. výročiu úmrtia autora opery.

21. 6. 2021 – Národní divadlo Brno – Balet (ČR), jeho vynikajúci taneční sólisti sa predstavili v programe „Radio and Juliet“, netradičnom spracovaní shakespearovského príbehu najznámejších veronských milencov, ktorý bol spracovaný na hudbu Radiohead, jednej z najúspešnejších rockových skupín súčasnosti.

29. 6. 2021Štátny komorný orchester Žilina s hosťami, 13 ročným slovenským huslistom Teom Gertlerom a Speváckym zborom Lúčnica so sopranistkou Zuzanou Weiserovou svojimi vynikajúcimi výkonmi potešili návštevníkov koncertu „Concerto grazioso“. Uvedením Talianskej baletnej hudby z opery Juro Jánošík sme si pripomenuli 110. výročie narodenia slovenského hudobného skladateľa Jána Cikkera.

1. 7. 2021 – Kontrabasové soirée – unikátne, originálne a virtuózne skladby pre kontrabas, v podaní člena orchestra Slovenskej filharmónie Filipa Jara a jeho hostí: MUCHA QUARTET (Juraj Tomka, Jozef Ostrolucký, Veronika Kubešová, Pavol Mucha) a Oto Šereš.

2. 7. 2021 – Z tvorby prof. Štefana Nosáľa – Umelecký súbor Lúčnica – Program tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Lúčnice, stvárňujúci výber špičkových tanečných choreografií dlhoročného umeleckého vedúceho, choreografa a pedagóga prof. Štefana Nosáľa. Týmto programom si pripomíname 25. výročie úmrtia hudobného skladateľa Svetozára Stračinu.

5. 7. 2021 – Slávnostný záverečný koncert 66. mfP – Záverečný koncert bol venovaný 85. výročiu úmrtia slovenského hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu a 180. výročiu narodenia českého autora Antonína Dvořáka. Na koncerte sa predviedla Slovenská filharmónia pod taktovkou dirigenta Rastislava Štúra. Životné jubileum v tomto roku oslávil aj sólista koncertu prof. Jozef Podhoranský.

Súčasťou festivalu sú už tradične zaujímavé umelecké a dokumentárne výstavy:

Priekopníci súčasnej opery  – Juraj Martvoň a Anna Martvoňová (04.06. – 29.08.) –  dokumentárna výstava venovaná manželom Martvoňovcom, ktorí patrili od polovice päťdesiatych rokov 20. výročia k profilovým členom operného súboru Slovenského národného divadla. DUP výstavu uvádza pri príležitosti 100. výročia narodenia pána Juraja Martvoňa.

Tanečná kozmopolitka – Alica Pastorová-Flachová (04.06. – 29.08.) – dokumentárna výstava venovaná významnej osobnosti tanečného baletného umenia, ktorá po ukončení aktívnej tanečnej kariéry bola význačnou a v zahraničí rešpektovanou dramaturgičkou baletu SND.
Obidve dokumentárne sú realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.

Akademický maliar prof. Ľudovít Hološka – maľba, kresba (04.06. – 13.08.) – autorská výstava pri príležitosti odovzdávania Ceny Fondu výtvarných umení 2020 laureátovi za významný prínos v oblasti výtvarného umenia.

Piešťany v umení – fotografia, maľba – 10. jubilejný ročník výstavy Umenie v Parku 2021 (02.07. – 13.08.2021) – realizované v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch.

 Z dôvodov pandémie koronavírusu COVID-19 sa na promenádnom koncerte v Hudobnom pavilóne v mestskom parku (27.06.) nepredstavil Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice z Českej republiky.

———————————————————————————————————————————————————

„MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY“ (mfP) – 65. ročník medzinárodného hudobného festivalu (04.09. – 31.12.2020)

Podujatie patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku. Hlavnými usporiadateľmi mfP 2020 sú Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Spoluorganizátormi festivalu sú Slovenské liečebné kúpele Piešťany a. s., Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Mestské kultúrne centrum Hlohovec a Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom. Partnerom festivalu je SOZA. Mediálnymi partnermi festivalu boli Rádio Devín a Rádio Regina. Ďalej festival mediálne podporili regionálny portál PNky, Z piestan,  Piešťanský týždeň, TV Karpaty a Denník Relax.

Festival sa konal s finančnou podporou MK SR, záštitu nad festivalom prevzala ministerka kultúry SR pani Natália Milanová.

Bohatý program 65. ročníka medzinárodného hudobného festivalu ponúkol návštevníkom nezabudnuteľné umelecké i spoločenské zážitky na koncertoch, výstavách i filmových prenosoch.

 Podujatia 65. ročníka music festivalu Piešťany konané v Dome umenia Piešťany :

4.9.2020 – Slávnostné fanfáry a  Otvárací koncert 65.mfP – Óda na radosť – Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor pod dirigentskou taktovkou pána Rastislava Štúra a skvelí sólisti Eva Hornyáková, Michaela Šebestová, Jozef Gráf a Tomáš Šelc. Koncert bol venovaný 250. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena a slávnostnému otvoreniu 40. umeleckej sezóny v Dome umenia Piešťany.

22.9.2020 –  Trnavský komorný orchester spolu s vynikajúcimi sólistami – Johannesom Skudlikom z Nemecka (organ) a Hildou Gulyásovou (soprán) uviedol program „Musica Trnaviensis“.

28.9.2020 – Umelecký súbor Lúčnica v programe Slovenský triptych s podtitulom pastieri, roľníci, remeselníci priblížil tradičné slovenské povolania v štylizovanej javiskovej forme.

 12.10.2020 milovníkov operného umenia potešila slávna operná dráma Tosca z pera Giacoma Pucciniho vo filmovom zázname z Metropolitnej Opery New York

19.10.2020 – Hudobné rendez-vous – Martin Ruman (viola) a Alena Hučková (klavír) – vzhľadom na platné epidemiologické opatrenia bol koncert preložený z Hotela Thermia Palace, uskutočnil sa online bez prítomnosti divákov. Koncert bol venovaný Alexandrovi Albrechtovi, významnej osobnosti hudobného umenia.

25.11.2020Flautiada – koncert sa konal online aj za účasti divákov. Vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu, zahraničných sólistov alternovali kvalitní slovenskí sólisti. Účinkovala Ivica Gábrišová, organizátorka medzinárodnej flautovej súťaže Flautiada 2019 spolu so svojimi študentami v klavírnom sprievode Petry Adamovej a v sprievode harfistky Kataríny Turnerovej (pôvodný termín 9.11.).

15.12.2020 – Klarinetové crossover – Klarinet Kvartet Brno (Česká republika) – Klasické filmové, muzikálové i popové melódie v originálnych aranžmánoch si mohli vypočuť diváci priamo v Malej sále, ale aj v online prenose (pôvodný termín 19.11.).

17.12.2020 – Hot Jazz – Bratislava Hot Serenaders – Koncert sa konal za účasti divákov a taktiež sa vysielal online. Hudobný program jedinečného orchestra, interpretujúceho originálnym spôsobom hot-jazzovú hudbu 20. a 30. rokov 20. storočia, pod vedením Juraja Bartoša, sa stretol s pozitívnym ohlasom divákov  (pôvodný termín 8.10.)

30.5.2021 – vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa uskutočnil posledný Slávnostný koncert  v rámci 65. music festival Piešťany, pôvodne plánovaný 21.10.2020, až 30.05.2021. Účinkoval Komorný ensemble a Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky  Eleny Matušovej so sólistami Jana Pastorková (soprán), Zuzana Weiserová (soprán), Stanislav Šurin (organ) a Marek Janko (organ).  Koncert si mohli diváci vypočuť zdarma na facebooku Domu umenia.

 Podujatie 65. ročníka music festivalu Piešťany konané v Hudobnom pavilóne v mestskom parku v Piešťanoch :

6.9.2020 –  Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice z Českej republiky – na koncerte  predstavil svetové evergreeny, filmové hity, populárne i ľudové melódie v originálnom a atraktívnom aranžmáne.

 Podujatia 65. ročníka music festivalu Piešťany konané Mestskom kultúrnom stredisku Nové Mesto nad Váhom :

17.9.2020 – Jubilant SKO – Slovenský komorný orchester – oslávil 60. výročie svojej úspešnej umeleckej činnosti (od roku 1960). Koncert bol venovaný 90. výročiu narodenia prof. Bohdana Warchala, zakladajúcej osobnosti SKO.

Podujatia 65. ročníka music festivalu Piešťany konané v Empírovom divadle Hlohovec :

14.10.2021 – Zámocký koncert – Moyzesovo kvarteto so sólistami Katarína Turnerová –  harfa, Marián Turner – flauta a Jozef Eliáš – klarinet. Koncert bol venovaný 45. výročiu založenia tohto komorného zoskupenia.

 Jedno podujatie 65.mfP bolo zrušené úplne : 15. 10.2020 – muzikál West Side Story

Súčasťou festivalu boli už tradične zaujímavé umelecké a dokumentárne výstavy:

„DOFO“- Dom umenia Piešťany a fotografia (04.09. – 25.10.) – výstava projektov študentov Vysokej školy výtvarných umení Bratislava. Architektúra Ing. arch. Ferdinanda Milučkého – 40 rokov Domu umenia Piešťany.

Lucia Popp – vrúcny hlas svetovej opery (04.09. – 25.10.) – dokumentárna výstava z pozostalosti Lucie Popp k  80. výročiu narodenia. Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.

Márius Petipa – francúzska noblesa a ruská veľkoleposť (04.09. – 25.10.) – dokumentárna výstava venovaná 200. výročiu narodenia významnej osobnosti baletného umenia. Realizované v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava.

 V rámci 65. mfP sa   zrealizovalo v termíne od 04.09.2020 do 30.5.2021 16 podujatí
(13 večerných a 3 výstavy), ktoré navštívilo 4 075  návštevníkov.

———————————————————————————————————————————————————

MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 64. ročník medzinárodného hudobného festivalu
„ music festival Piešťany “  (mfP)  podujatie, ktorého kontinuita nebola od roku 1956 nikdy prerušená patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku. 64. ročník sa konal v dňoch 31.5. – 8.7.2019.

Program festivalu:

 PIATOK / 31. 5. / 19.00 Dom umenia – terasa
Slávnostné fanfáry
Corni di Bratislava
Karol Nitran,
umelecký vedúci

PIATOK / 31. 5. / 19.30 Dom umenia – Veľká sála
Otvárací galavečer 64. mfP
Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA

prof. Štefan Nosáľ
– choreografia   Mikuláš Sivý – umelecký vedúci
Účinkujú: tanečný súbor, spevácka skupina a orchester Umeleckého súboru Lúčnica
pod vedením Martina Sleziaka

ŠTVRTOK / 6. 6. / 19.30 Empírové divadlo Hlohovec
Zámocký koncert
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel –
 husle, umelecký vedúci
Program: Johann Sebastian Bach, Julien Benda, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven,
Jozef Podprocký, Roman Berger, Witold Roman Lutosławski, Felix Mendelssohn-Bartholdy

SOBOTA / 8. 6. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
Swinguj!
Rozhlasový Big Band Gustava Broma a hostia (ČR)
Vladimír Valovič
–  dirigent
Andrea Zimányiová – spev
Ivana Regešová – spev
Robo Opatovský – spev

PONDELOK / 10.6. / 19.30 Dom umenia – kino
Bolšoj balet
Balet Veľkého divadla ( Boľšoj teátr) v Moskve –
záznam z predstavenia
Carmen suita / Petruška
Alberto Alonso, Edward Clug 
– réžia,  choreografia
Georgés Bizet, Rodion Ščedrin, Igor Stravinskij – hudba
Vášnivé predstavenie klasických baletov v novej produkcii, ktorá vystihuje dušu ruského baletu

STREDA / 12.6. / 18.00 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
Medzi Seinou a Dunajom
Katarína Turnerová – harfa
Marián Turner – flauta
Matúš Veľas – hoboj

MOYZESOVO KVARTETO
Jozef Horváth – 1. husle
František Török – 2. husle
Alexander Lakatoš – viola
Ján Slávik – violončelo
Program: Jacques Ibert, Johann Nepomuk Hummel, Milan Novák, Wolfgang Amadeus Mozart, Anselme Vinée, Joseph Haydn

SOBOTA / 15.6. / 19.30 Dom umenia – Veľká sála
Poet Čajkovskij
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

Zbyněk Müller (ČR) – dirigent
Slávka Zámečníková – soprán
Program:  diela Piotra Iľjiča Čajkovského
Koncert venovaný 50. výročiu založenia Štátnej filharmónie Košice (1969)

UTOROK / 18.6. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
La Traviata
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA
Giuseppe Verdi –
hudba, Francesco Maria Pivae – libretto
Ján Procházka – dirigent  Dana Dinková –  réžia
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
Účinkujú sólisti, zbor, orchester a balet Štátnej opery Banská Bystrica

PIATOK / 21. 6. / 19.30 Dom umenia – malá sála
Dôverný večer
Zemlinského kvarteto  ( ČR)

Karel Dohnal – klarinet
František Souček – 1. husle
Petr Střížek  – 2. husle
Petr Holman – viola
Vladimír Fortin  – violončelo
Program: Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Johannes Brahms

STREDA / 26. 6. /  19.30 Dom umenia – veľká sála
Hudobné nešpory
   
Vokálny a organový koncert

Zuzana Weiserová – soprán
Rastislav Suchan – trúbka
Peter Mikula – organ
Spevácky zbor  Lúčnica
Elena Matušová – zbormajsterka a dirigentka
Program: J. S. Bach, N. Kedrov sr. G. F. Händel, W. A. Mozart, Ch. Gounod, A. Scarlatti, G. Caccini, C. Franck, A. Vivaldi

UTOROK / 2. 7. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
SĽUK – 70 rokov slovenskej tradície
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Juraj Hamar, Stanislav Marišler
– námet, scenár a réžia
Účinkuje tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u, sólisti a multiinštrumentalisti

ŠTVRTOK / 4. 7. / 19.30 Health Spa Resort Thermia Palace
Romantické rendez-vous
Komorný koncert
Martina Houdová
– soprán
Michal Haring – violončelo
Dušan Šujan –  klavír
Program: Johannes Brahms, Dmitrij Šostakovič, Benjamin Britten, Sergej Vasilievič  Rachmaninov

NEDEĽA / 7. 7. / 16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku
Promenádny koncert
Mariana Hochelová – soprán
Peter Hochel – klavír
Operné árie, operetné a muzikálové piesne a klavírne vstupy

PONDELOK / 8. 7. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
Happy birthday Slovenská filharmónia !
Záverečný koncert 64. mfP

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Marian Lapšanský  – klavír
Martina Masaryková – soprán
Michaela Šebestová – alt
Jozef Gráf – tenor
Tomáš Šelc – bas
Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Štefan Németh-Šamorínsky
Koncert venovaný 70.výročiu založenia Slovenskej filharmónie (1949)

Festival sa konal pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej
64. mfP z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Usporiadatelia  mfP 2019: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.
Spoluorganizátori festivalu: Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom.
Partneri festivalu: Komunálna poisťovňa, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Firmy Pivnica Radošina a Vacuumschmelze.
Mediálne podporili festival Rádio Devín, Rádio Regina, Slovenský ochranný zväz autorský a regionálny portál PNky, Zpiestan,  Piešťanský týždeň a TV Karpaty.

——————————————————————————————————————————————-

MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 63. ročník medzinárodného hudobného festivalu
„ music festival Piešťany “  (mfP)  podujatie, ktorého kontinuita nebola od roku 1956 nikdy prerušená patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku. 63. ročník medzinárodného hudobného festivalu  (1. jún – 9. júl 2018) privítal veľa známych ale i  začínajúcich umelcov (mladý klavírny virtuóz Ryan Bradshaw odohral na slávnostnom otvorení festivalu so Štátnym komorným orchestrom zo Žiliny Haydnov klavírny koncert D dur), hudobných telies i súborov.Okrem spomínaného otváracieho koncertu sa konali tieto podujatia:
–     „Kráľovská harfa“ v interpretácii Kataríny Turnerovej ( harfa )  a Mucha Quartet
–     „ Folklórna klasika “ v podaní Cimbálovej muziky Jiřího Janouška
–    Mimoriadnym príspevkom ku 100. výročiu založenia Československa, bolo predstavenie
Národného baletu z Brna s modernou verziou Čajkovského Labutieho jazera a jedinečného spracovania slovenského režiséra a choreografa Mária Radačovského, pod  názvom Black and White.
Štátna opera z Banskej Bystrice Kálmán Grófka Marica – opereta v klasickom prevedení
Theatro Wüstenrot: Frida – pôvodný slovenský muzikál autorov Rudolfa Geriho, Daniela Heviera a Karola      Vosátku zobrazujúci životný príbeh mexickej maliarky Fridy Kahlo
Našou ambíciou je realizovať festivalové podujatia i v širšom regióne:
Súčasťou festivalu bol koncert v empírovom divadle v Hlohovci – Slovenský komorný orchester so svojim umeleckým vedúcim, huslistom Ewaldom Danelom.
Ďalšími podujatiami realizovanými v plenéri sme festival priblížili širšiemu okruhu návštevníkov:
V Hudobnom pavilóne v mestskom parku sa konali koncerty „Mestom zvoní smiech „ kde sa predstavili členovia  Art Music Orchestra so svojimi hosťami s melódiami zo svetových muzikálov, romantických filmov a z éry veľkých slovenských hitmaker a komorný koncert „ Hudba je len jedna “  zostavený z diel svetovej opernej, operetnej a muzikálovej tvorby v podaní Martina Babjaka, Martiny Masarykovej a Daniela Buranovského.
Berlínska filharmónia v priamom prenose z rozlúčkového koncertu dirigenta sira Simona Rattlea
Bratislavské gitarové kvarteto v zložení Miloš Slobodník, Yorgos Noussis, Radka Krajčová, Martin Krajčo sa predstavilo v Hoteli Thermia Palace, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Záverečný koncert 63. mfP v ktorom odzneli „ Slávne operné zbory a predohry“ odohrala Slovenská filharmónia, dirigent Rastislav Štúr so Slovenským filharmonickým zborom. Klavírne sólo interpretoval Ivan Gajan. Koncert bol výnimočným a strhujúcim umeleckým zážitkom na záver tohtoročného festivalu.
– V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava sme prezentovali dokumentárne expozície Majster slovenskej drámy – Stodolova dramatika na slovenských javiskách a Fenomén Bednárik – výstava venovaná nedožitým 70. narodeninám režiséra
– Výstavu fotografky Kataríny Krajčovičovej „ Posolstvo krásy“, ktorá dokumentuje prepojenie významných osobností Jeleny Obrazcovovej, Jozefa Bubáka ( jeho veľkoplošné dielo Symfónia o človeku je súčasťou interiéru Domu umenia v Piešťanoch) a samotnej autorky.

 Počas 63. mfP  sa uskutočnilo celkovo 17 podujatí (12 podujatí a 5 výstav) s celkovou návštevnosťou
7 127 a priemernou návštevnosťou 419 :

Dom umenia 8 podujatí (návštevnosť 1 897, priemerná návštevnosť 237) a 5 výstav (návštevnosť 4 750, priemerná návštevnosť 950)
Celkom sa v DUP uskutočnilo 13 podujatí s celkovou návštevnosťou 6 647 a priemernou návštevnosťou na jedno podujatie 511).
– v Hudobnom pavilóne v mestskom parku 2 podujatia (návštevnosť cca 300),
– Empírové divadlo Hlohovec 1 podujatie (návštevnosť cca 100)
– Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Hotel Thermia Palace 1 podujatie (návštevnosť cca 80).

Usporiadatelia  mfP 2018: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.
Spoluorganizátori festivalu: Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Mestské kultúrne centrum Hlohovec a Mestské kultúrne stredisko Piešťany.
Partneri festivalu: Komunálna poisťovňa, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Firmy On Semiconductor a Pivnica Radošina.
Mediálne podporili festival Rádio Devín, Rádio Regina, Slovenský ochranný zväz autorský a regionálny portál PNky, Zpiestan,  Piešťanský týždeň a TV Karpaty.

——————————————————————————————————————————————————-

MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 62. ročník medzinárodného hudobného festivalu

Druhý najstarší hudobný festival slovenskej povojnovej histórie odkrajuje už druhým rokom zo siedmej dekády svojej činnosti. Pri jeho založení stál
v roku 1956 Eugen Suchoň a spolu s nadšenými spolupracovníkmi netušili, že položili základ pre podujatie, ktoré sa stane centrom kultúrneho života regiónu a neskôr aj reprezentatívnou udalosťou medzinárodného významu. V rámci festivalových koncertov vystúpili v minulosti v Piešťanoch okrem popredných slovenských sólistov a telies napríklad klaviristi Sviatoslav Richter a Eugen Indjič, huslisti David Oistrach a Josef Suk, mezzosopranistka Jelena Obrazcovová, dirigenti Václav Neumann, Zdeněk Košler či Aram Chačaturjan, alebo telesá Českej filharmónie, Pražského komorného baletu  Pavla Šmoka a mnohé ďalšie.

Od začiatku 80. rokov minulého storočia je centrom festivalových aktivít piešťanský Dom umenia. Veľkoryso koncipovaný viacúčelový kultúrno – spoločenský stánok pochádza z autorskej dielne Ing. arch. Ferdinanda Milučkého a jeho správcami boli v minulosti Slovenská filharmónia, Správa kultúrnych zariadení i Národné osvetové centrum. Štvrtý rok patrí Dom umenia pod organizáciu Umeleckého súboru Lúčnica, ktorý spolu s domácim piešťanským osadenstvom pomáha nielen napĺňať jeho ambiciózne umelecké aktivity, ale aj obnovovať značne amortizovanú technickú stránku tohto zariadenia. To, že je to veľká práca, dokazujú priestory: multifunkčná hlavná sála pojme 620 divákov a komorný priestor – galéria je určená pre takmer stovku divákov. Technická výbava veľkej sály spĺňa vďaka orchestrálnej jame, divadelnej točni, javiskovým ťahom či svetelnému a zvukovému vybaveniu nároky pre operné a operetné inscenácie. S radosťou môžem konštatovať, že v ostatných dvoch rokoch sa nám spolu s vedením Domu umenia podarilo kompletne zrekonštruovať a opraviť koncertný organ a sedadlá vo veľkej sále. Vďaka grantu Audiovizuálneho fondu máme dnes novú digitálnu kinotechniku. Toto všetko dovoľuje usporiadateľom festivalu – Umeleckému súboru Lúčnica – Domu umenia Piešťany, Mestu Piešťany a Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany a.s., spolu s festivalovým výborom, pripraviť bohatý umelecký program, sľubujúci mimoriadne zážitky na koncertoch, výstavách i filmových večeroch. Veľkú pozornosť sme už od jubilejného 60. ročníka venovali príprave nového loga, vizuálu a verejnej prezentácii.
Po dlhých rokoch sme zmodernizovali grafiku, do vyššej kvalitatívnej roviny posunuli printové materiály a rozšírili sme komunikáciu s verejnosťou.
Sme si totiž vedomí, že aj festival s bohatou históriou musí korešpondovať so súčasnými nárokmi a vkusom nášho domáceho i zahraničného publika. Zároveň sme sa ale nechali inšpirovať aj niečím z minulosti – názvom podujatia. Vrátili sme sa k pomenovaniu z roku 1959, kedy sa pôvodne Piešťanské kultúrne leto (založené v roku 1956, v 70. a 80. rokoch nazvané Piešťanský festival) prihovorilo svojim návštevníkom pod menom Piešťanský hudobný festival. K súčasnému medzinárodnému názvu nás inšpirovalo mnohonárodnostné publikum, ktoré tvorí veľkú časť návštevníkov našich podujatí.
Takže minulý rok sme mohli hrdo vyhlásiť – music festival Piešťany, vitaj späť!

V programe 62. ročníka festivalu sa počas trinástich večerov (2. 6. – 14. 7.) jedinečným spôsobom spojila tradícia i nový pohľad na umenie. Na jednej strane k nám prehovárala história a pamäť národa hodná úcty a obdivu, na strane druhej nová energia, mladosť a dravosť v umeleckom vyjadrovaní. Tieto zdanlivo protichodné smery zarezonovali vďaka festivalovému dianiu v nádhernej symbióze. K tým prvým menovaným patrili oslavy významných životných jubileí osobností nášho kultúrneho života. Osobitnými koncertmi a predstaveniami sme k deväťdesiatinám zablahoželali prvej dáme činohry SND Márii Kráľovičovej, skladateľom Milanovi Novákovi a Ladislavovi Burlasovi, ako aj choreografovi a umeleckému šéfovi Lúčnice Štefanovi Nosáľovi. Pripomenuli sme si aj osemdesiate narodeniny emeritného rektora VŠMU a flautistu Miloša Jurkoviča a šesťdesiatiny skladateľa, dirigenta
a klaviristu Petra Breinera.

V dielach domácich i zahraničných autorov sa predstavili vynikajúci domáci i zahraniční sólisti – harfistka Katarína Turnerová, klavirista Pavel Gililov, huslista Ewald Danel, trúbkár Stanislav Masaryk, organisti Peter Mikula a Stanislav Šurin alebo pozaunista Juraj Mitošinka. Komorné koncerty zazneli v podaní Moyzesovho kvarteta, súboru Fats Jazz Band, zoskupenia kontrabasistov Bass Band či ansámblu lesných rohov Corni di Bratislava. Nový pohľad na interpretáciu sprostredkovali členovia obnoveného Slovenského mládežníckeho orchestra Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave.Obe tieto telesá vystúpili na festivalovom pódiu premiérovo. Súčasťou programu boli aj promenádne koncerty na kúpeľnom ostrove v podaní Salónneho orchestra Ostrava, ktoré už tradične patria k atmosfére kúpeľného mesta. Podujatia mfP 2017 sa okrem priestorov Domu umenia konali aj v kúpeľnom Kongresovom centre a v hoteli Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove. Veľké javiskové formy reprezentovali na tohtoročnom festivale Slovenská filharmónia s programom Rapsódia v modrom, Štátna opera Banská Bystrica s operetou Čardášová princezná, Těšínske divadlo s muzikálom František z Assisi a Umelecký súbor Lúčnica s reprezentačným výberom tanečných choreografií, inštrumentálnych melódií a folklórnych spevov.
K mimoriadnym patrili i dva koncerty Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s projektom Rómeo a Júlia. Hudobníci spolu s poslucháčmi hereckého oddelenia Konzervatória v Bratislave ponúkli s dirigentom Antonom Popovičom a moderátormi Adelou Banášovou Martinom Nikodýmom zážitky z originálneho prepojenia Shakespeara a Prokofieva. Premiérovo zaznela symfonická hudba aj z filmového plátna.
V kine Domu umenia si návštevníci pozreli v priamom prenose a HD kvalite slávnu Novosvetskú symfóniu Antonína Dvořáka v podaní Berlínskej filharmónie pod taktovkou Gustava Dudamela. Ako dramaturgovi mi neprináleží hodnotiť jednotlivé výkony umelcov, toto právo patrí kritikom a najmä divákom. Ich veľký záujem a prejavy uznania po koncertoch však dokazovali, že z festivalových večerov odchádzali naozaj spokojní. Rád by som za to vyjadril veľkú vďaku všetkým umelcom i spolupracovníkom, vďaka ktorým sa 62. ročník mfP 2017 tak vydaril a pripravil množstvo nezabudnuteľných zážitkov spojených s krásnym hudobným umením. Piešťany sú mestom, ktoré v minulosti navštívili Ludwig van Beethoven, Fjodor Šaljapin či Richard Tauber. Verím, že nielen vďaka tradícii, ale najmä vďaka kvalite a nádhernej dramaturgickej rozmanitosti zažijú návštevníci nezabudnuteľné chvíle aj počas budúceho ročníka music festival Piešťany 2018.

Marian TURNER
generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica –Dom umenia Piešťany a predseda festivalového výboru mfP

Podujatia 62. ročníka music festivalu Piešťany konané v Dome umenia Piešťany
2. 6. 2017
– Slávnostné fanfáry a koncert Slovenského komorného orchestera
6.
6. 2017 František z Assisi v podaní Těšínskeho divadla (CZ)
8.
6. 2017 Rómeo a JúliaSymfonický orchester slovenského rozhlasu
2 výchovno-vzdelávacie koncerty pre študentov
9.
6. 2017Z nového svetaBerlínska filharmónia – kino priamy prenos
12. 6. 2017 Fats Jazz Band v programe Swinguj !
19.
6. 2017 Štátna opera Banská BystricaČardášová princezná
22.
6. 2017 Slovenská filharmónia v programe Rapsódia v modrom
27.
6. 2017 Umelecký súbor Lúčnica
29.
6. 2017 Moyzesovo kvarteto v programe Štyria hudci
10.
7. 2017 Komorný koncert

Podujatia 62. ročníka music festivalu Piešťany v  Slovenských liečebných kúpeľoch a.s.
26. 6
. 2017 Bass Band v programe Basy tvrdia muziku v hoteli Thermia Palace
Salonní Orchestr Ostrava
(CZ) – Koncerty na promenáde :
1.7. –
8. 7. 2017  Kúpeľný ostrov, hudobný pavilón Harmony
3
.7. 2017Hotel Splendid
11.
7. 2017 Slovenský mládežnícky orchester v programe Hudobná mládež
14.
7. 2017 Symfonický orchester Konzervatória v Bratislavezáverečný koncert 62. mfP

Výstavy – sprievodné podujatia v Dome umenia Piešťany
5 výstav
umeleckej a dokumentárnej tvorby
Tibor Hamza„ Abstrakt G II “ ( 2.6. – 30.6.)
JubilantiMária Kráľovičová, Štefan Nosáľ (2.6. -30.6.)
Umenie v parku 2017
( 1.7. – 31.8. )
Naďa Mikolášiková – Ábelová
obrazy, plastiky ( 3.7.-13.8.)
Alojz Majerník
Kytice (15.8.-10.9.)

Počas 62. music Festival Piešťany sa celkovo uskutočnilo 27 podujatí.
V Dome umenia Piešťany –  11 podujatí a 5 výstav
( s návštevnosťou 3.765 + 4.900 ), v Kongresovej hale SLK Piešťany a.s. – 2 koncerty, v hoteli Thermia Palace –  1 koncert,  v Hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove – 7 koncertov a na terase Hotela Splendid – 1 koncert.
Priemerná návštevnosť z 11 podujatí  realizovaných v Dome umenia bola 342 platiacich návštevníkov. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast o 106 návštevníkov.

MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 61. ročník medzinárodného hudobného festivalu

Jeden z najstarších hudobných festivalov slovenskej novodobej histórie je podujatím uznávaným odbornou a laickou verejnosťou.

Organizátormi festivalu sú: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele a. s. s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Festival kontinuálne prebiehajúci už 61 rokov privítal počas svojej existencie stovky vynikajúcich domácich i zahraničných umelcov a hudobných telies. Ich špičkové umenie mali možnosť vidieť a počuť tisíce návštevníkov, ktorí tieto sviatky umenia v našich najznámejších slovenských kúpeľoch v uplynulých rokoch navštívili.
Festival získal novú tvár, zmenou prešla grafika,  bolo vytvorené nové logo, názov bol zadefinovaný v anglickom jazyku music festival Piešťany. Všetky materiály sú upravené v jednotnej grafike s rovnakým logom a dvojjazyčnými informáciami o programe. Každý ročník festivalu je svojou dramaturgickou skladbou jedinečný!

Podujatia 61. ročníka music festivalu Piešťany konané v Dome umenia Piešťany
28. 5. 2016
– Slávnostné fanfáry  a koncert Slovenskej filharmónie v „hollywoodskom“ štýle
31. 5. 2016Lotz trio – dva koncerty
–   pre študentov stredných škôl Mozartov zázračný roh  a večer pre hudobnú verejnosť Soirée à Pressbourg
8.
6. 2016Fragile Queen Tour
13.
6. 2016Slovenský filharmonický zbor 70
15.
6. 2016 – La Gioia a Dobrá muzika v programe Ladíme
24.
6. 2016 – Cyrano z predmestia prvý slovenský muzikál v obnovenom naštudovaní Art Music Orchestra a zboru Lúčnice a sólistov
28.
6. 2016Štátny komorný orchester Žilina v programe Klasika

Podujatia 61. ročníka music festivalu Piešťany v Meste Piešťany
25.
6. 2016Srbský tradičný folklór v Hudobnom pavilóne v mestskom parku

Podujatia 61. ročníka Music festivalu Piešťany v  Slovenských liečebných kúpeľoch a.s.
5. 7
. 2016 – Romantický recitál – Katarína Turnerová (harfa) a Eugen Prochác (violončelo) v hoteli Thermia Palace
7.,  9. a 11. 7. 2016 – v Hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove sa konali tri koncerty X. Majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského
8.
7. 2016 – v Kongresovom centre SLK Piešťany a.s. sa predstavil Spevácky zbor mesta Bratislavy v programe Ladislav Holásek – 60 rokov na scéne
14.
7. 2016 – Večne mladá Opera – záverečný koncert 61. mfP – záverečný koncert najlepších účastníkov 10. ročníka majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského

Výstavy – sprievodné podujatia v Dome umenia Piešťany
4 výstavy
  umeleckej a dokumentárnej tvorby:
Darina Berková –  Labyrinty duše  ( 4.5. – 31.5.)
Eva B. Linhartová – Farby leta ( 2.6. – 3.7. )
Umenie v parku 2016 – Balady v dreve ( 7.7. – 31.8.)
70 rokov Slovenského filharmonického zboru, Juraj Beneš „Hlas volajúceho na púšti“ – pôvodná slovenská operná tvorba ( 24.5. – 31.8.)

Celkovo sa počas 61. mfP uskutočnilo 15 koncertov a 4 výstavy. Z toho 8 koncertov v Dome umenia navštívilo 1 891 návštevníkov a výstavy cca  4 800 návštevníkov. Priemerná návštevnosť na koncertoch realizovaných v DUP ( 8 koncertov) bola 236 platiacich návštevníkov.  Nárast oproti minulému roku je o 71 návštevníkov.