MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 64. ročník medzinárodného hudobného festivalu
„ music festival Piešťany “  (mfP)  podujatie, ktorého kontinuita nebola od roku 1956 nikdy prerušená patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku. 64. ročník sa konal v dňoch 31.5. – 8.7.2019.

Program festivalu:

 PIATOK / 31. 5. / 19.00 Dom umenia – terasa
Slávnostné fanfáry
Corni di Bratislava
Karol Nitran,
umelecký vedúci

PIATOK / 31. 5. / 19.30 Dom umenia – Veľká sála
Otvárací galavečer 64. mfP
Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA

prof. Štefan Nosáľ
– choreografia   Mikuláš Sivý – umelecký vedúci
Účinkujú: tanečný súbor, spevácka skupina a orchester Umeleckého súboru Lúčnica
pod vedením Martina Sleziaka

ŠTVRTOK / 6. 6. / 19.30 Empírové divadlo Hlohovec
Zámocký koncert
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel –
 husle, umelecký vedúci
Program: Johann Sebastian Bach, Julien Benda, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven,
Jozef Podprocký, Roman Berger, Witold Roman Lutosławski, Felix Mendelssohn-Bartholdy

SOBOTA / 8. 6. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
Swinguj!
Rozhlasový Big Band Gustava Broma a hostia (ČR)
Vladimír Valovič
–  dirigent
Andrea Zimányiová – spev
Ivana Regešová – spev
Robo Opatovský – spev

PONDELOK / 10.6. / 19.30 Dom umenia – kino
Bolšoj balet
Balet Veľkého divadla ( Boľšoj teátr) v Moskve –
záznam z predstavenia
Carmen suita / Petruška
Alberto Alonso, Edward Clug 
– réžia,  choreografia
Georgés Bizet, Rodion Ščedrin, Igor Stravinskij – hudba
Vášnivé predstavenie klasických baletov v novej produkcii, ktorá vystihuje dušu ruského baletu

STREDA / 12.6. / 18.00 Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom
Medzi Seinou a Dunajom
Katarína Turnerová – harfa
Marián Turner – flauta
Matúš Veľas – hoboj

MOYZESOVO KVARTETO
Jozef Horváth – 1. husle
František Török – 2. husle
Alexander Lakatoš – viola
Ján Slávik – violončelo
Program: Jacques Ibert, Johann Nepomuk Hummel, Milan Novák, Wolfgang Amadeus Mozart, Anselme Vinée, Joseph Haydn

SOBOTA / 15.6. / 19.30 Dom umenia – Veľká sála
Poet Čajkovskij
ŠTÁTNA FILHARMÓNIA KOŠICE

Zbyněk Müller (ČR) – dirigent
Slávka Zámečníková – soprán
Program:  diela Piotra Iľjiča Čajkovského
Koncert venovaný 50. výročiu založenia Štátnej filharmónie Košice (1969)

UTOROK / 18.6. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
La Traviata
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA
Giuseppe Verdi –
hudba, Francesco Maria Pivae – libretto
Ján Procházka – dirigent  Dana Dinková –  réžia
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
Účinkujú sólisti, zbor, orchester a balet Štátnej opery Banská Bystrica

PIATOK / 21. 6. / 19.30 Dom umenia – malá sála
Dôverný večer
Zemlinského kvarteto  ( ČR)

Karel Dohnal – klarinet
František Souček – 1. husle
Petr Střížek  – 2. husle
Petr Holman – viola
Vladimír Fortin  – violončelo
Program: Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Johannes Brahms

STREDA / 26. 6. /  19.30 Dom umenia – veľká sála
Hudobné nešpory
   
Vokálny a organový koncert

Zuzana Weiserová – soprán
Rastislav Suchan – trúbka
Peter Mikula – organ
Spevácky zbor  Lúčnica
Elena Matušová – zbormajsterka a dirigentka
Program: J. S. Bach, N. Kedrov sr. G. F. Händel, W. A. Mozart, Ch. Gounod, A. Scarlatti, G. Caccini, C. Franck, A. Vivaldi

UTOROK / 2. 7. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
SĽUK – 70 rokov slovenskej tradície
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Juraj Hamar, Stanislav Marišler
– námet, scenár a réžia
Účinkuje tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u, sólisti a multiinštrumentalisti

ŠTVRTOK / 4. 7. / 19.30 Health Spa Resort Thermia Palace
Romantické rendez-vous
Komorný koncert
Martina Houdová
– soprán
Michal Haring – violončelo
Dušan Šujan –  klavír
Program: Johannes Brahms, Dmitrij Šostakovič, Benjamin Britten, Sergej Vasilievič  Rachmaninov

NEDEĽA / 7. 7. / 16.00 Hudobný pavilón v mestskom parku
Promenádny koncert
Mariana Hochelová – soprán
Peter Hochel – klavír
Operné árie, operetné a muzikálové piesne a klavírne vstupy

PONDELOK / 8. 7. / 19.30 Dom umenia – veľká sála
Happy birthday Slovenská filharmónia !
Záverečný koncert 64. mfP

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Marian Lapšanský  – klavír
Martina Masaryková – soprán
Michaela Šebestová – alt
Jozef Gráf – tenor
Tomáš Šelc – bas
Program: Wolfgang Amadeus Mozart, Štefan Németh-Šamorínsky
Koncert venovaný 70.výročiu založenia Slovenskej filharmónie (1949)

Festival sa konal pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej
64. mfP z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Usporiadatelia  mfP 2019: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.
Spoluorganizátori festivalu: Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Mestské kultúrne stredisko Piešťany, Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Mestské kultúrne stredisko Nové Mesto nad Váhom.
Partneri festivalu: Komunálna poisťovňa, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Firmy Pivnica Radošina a Vacuumschmelze.
Mediálne podporili festival Rádio Devín, Rádio Regina, Slovenský ochranný zväz autorský a regionálny portál PNky, Zpiestan,  Piešťanský týždeň a TV Karpaty.

——————————————————————————————————————————————-

 

MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 63. ročník medzinárodného hudobného festivalu
„ music festival Piešťany “  (mfP)  podujatie, ktorého kontinuita nebola od roku 1956 nikdy prerušená patrí k historicky najstarším a umelecky najzaujímavejším sviatkom hudby na Slovensku. 63. ročník medzinárodného hudobného festivalu  (1. jún – 9. júl 2018) privítal veľa známych ale i  začínajúcich umelcov (mladý klavírny virtuóz Ryan Bradshaw odohral na slávnostnom otvorení festivalu so Štátnym komorným orchestrom zo Žiliny Haydnov klavírny koncert D dur), hudobných telies i súborov.Okrem spomínaného otváracieho koncertu sa konali tieto podujatia:
–     „Kráľovská harfa“ v interpretácii Kataríny Turnerovej ( harfa )  a Mucha Quartet
–     „ Folklórna klasika “ v podaní Cimbálovej muziky Jiřího Janouška
–    Mimoriadnym príspevkom ku 100. výročiu založenia Československa, bolo predstavenie
Národného baletu z Brna s modernou verziou Čajkovského Labutieho jazera a jedinečného spracovania slovenského režiséra a choreografa Mária Radačovského, pod  názvom Black and White.
Štátna opera z Banskej Bystrice Kálmán Grófka Marica – opereta v klasickom prevedení
Theatro Wüstenrot: Frida – pôvodný slovenský muzikál autorov Rudolfa Geriho, Daniela Heviera a Karola      Vosátku zobrazujúci životný príbeh mexickej maliarky Fridy Kahlo
Našou ambíciou je realizovať festivalové podujatia i v širšom regióne:
Súčasťou festivalu bol koncert v empírovom divadle v Hlohovci – Slovenský komorný orchester so svojim umeleckým vedúcim, huslistom Ewaldom Danelom.
Ďalšími podujatiami realizovanými v plenéri sme festival priblížili širšiemu okruhu návštevníkov:
V Hudobnom pavilóne v mestskom parku sa konali koncerty „Mestom zvoní smiech „ kde sa predstavili členovia  Art Music Orchestra so svojimi hosťami s melódiami zo svetových muzikálov, romantických filmov a z éry veľkých slovenských hitmaker a komorný koncert „ Hudba je len jedna “  zostavený z diel svetovej opernej, operetnej a muzikálovej tvorby v podaní Martina Babjaka, Martiny Masarykovej a Daniela Buranovského.
Berlínska filharmónia v priamom prenose z rozlúčkového koncertu dirigenta sira Simona Rattlea
Bratislavské gitarové kvarteto v zložení Miloš Slobodník, Yorgos Noussis, Radka Krajčová, Martin Krajčo sa predstavilo v Hoteli Thermia Palace, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Záverečný koncert 63. mfP v ktorom odzneli „ Slávne operné zbory a predohry“ odohrala Slovenská filharmónia, dirigent Rastislav Štúr so Slovenským filharmonickým zborom. Klavírne sólo interpretoval Ivan Gajan. Koncert bol výnimočným a strhujúcim umeleckým zážitkom na záver tohtoročného festivalu.
– V spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava sme prezentovali dokumentárne expozície Majster slovenskej drámy – Stodolova dramatika na slovenských javiskách a Fenomén Bednárik – výstava venovaná nedožitým 70. narodeninám režiséra
– Výstavu fotografky Kataríny Krajčovičovej „ Posolstvo krásy“, ktorá dokumentuje prepojenie významných osobností Jeleny Obrazcovovej, Jozefa Bubáka ( jeho veľkoplošné dielo Symfónia o človeku je súčasťou interiéru Domu umenia v Piešťanoch) a samotnej autorky.

 Počas 63. mfP  sa uskutočnilo celkovo 17 podujatí (12 podujatí a 5 výstav) s celkovou návštevnosťou
7 127 a priemernou návštevnosťou 419 :

Dom umenia 8 podujatí (návštevnosť 1 897, priemerná návštevnosť 237) a 5 výstav (návštevnosť 4 750, priemerná návštevnosť 950)
Celkom sa v DUP uskutočnilo 13 podujatí s celkovou návštevnosťou 6 647 a priemernou návštevnosťou na jedno podujatie 511).
– v Hudobnom pavilóne v mestskom parku 2 podujatia (návštevnosť cca 300),
– Empírové divadlo Hlohovec 1 podujatie (návštevnosť cca 100)
– Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. – Hotel Thermia Palace 1 podujatie (návštevnosť cca 80).

Usporiadatelia  mfP 2018: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany.
Spoluorganizátori festivalu: Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s., Mestské kultúrne centrum Hlohovec a Mestské kultúrne stredisko Piešťany.
Partneri festivalu: Komunálna poisťovňa, Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Firmy On Semiconductor a Pivnica Radošina.
Mediálne podporili festival Rádio Devín, Rádio Regina, Slovenský ochranný zväz autorský a regionálny portál PNky, Zpiestan,  Piešťanský týždeň a TV Karpaty.

——————————————————————————————————————————————————-

MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 62. ročník medzinárodného hudobného festivalu

Druhý najstarší hudobný festival slovenskej povojnovej histórie odkrajuje už druhým rokom zo siedmej dekády svojej činnosti. Pri jeho založení stál
v roku 1956 Eugen Suchoň a spolu s nadšenými spolupracovníkmi netušili, že položili základ pre podujatie, ktoré sa stane centrom kultúrneho života regiónu a neskôr aj reprezentatívnou udalosťou medzinárodného významu. V rámci festivalových koncertov vystúpili v minulosti v Piešťanoch okrem popredných slovenských sólistov a telies napríklad klaviristi Sviatoslav Richter a Eugen Indjič, huslisti David Oistrach a Josef Suk, mezzosopranistka Jelena Obrazcovová, dirigenti Václav Neumann, Zdeněk Košler či Aram Chačaturjan, alebo telesá Českej filharmónie, Pražského komorného baletu  Pavla Šmoka a mnohé ďalšie.

Od začiatku 80. rokov minulého storočia je centrom festivalových aktivít piešťanský Dom umenia. Veľkoryso koncipovaný viacúčelový kultúrno – spoločenský stánok pochádza z autorskej dielne Ing. arch. Ferdinanda Milučkého a jeho správcami boli v minulosti Slovenská filharmónia, Správa kultúrnych zariadení i Národné osvetové centrum. Štvrtý rok patrí Dom umenia pod organizáciu Umeleckého súboru Lúčnica, ktorý spolu s domácim piešťanským osadenstvom pomáha nielen napĺňať jeho ambiciózne umelecké aktivity, ale aj obnovovať značne amortizovanú technickú stránku tohto zariadenia. To, že je to veľká práca, dokazujú priestory: multifunkčná hlavná sála pojme 620 divákov a komorný priestor – galéria je určená pre takmer stovku divákov. Technická výbava veľkej sály spĺňa vďaka orchestrálnej jame, divadelnej točni, javiskovým ťahom či svetelnému a zvukovému vybaveniu nároky pre operné a operetné inscenácie. S radosťou môžem konštatovať, že v ostatných dvoch rokoch sa nám spolu s vedením Domu umenia podarilo kompletne zrekonštruovať a opraviť koncertný organ a sedadlá vo veľkej sále. Vďaka grantu Audiovizuálneho fondu máme dnes novú digitálnu kinotechniku. Toto všetko dovoľuje usporiadateľom festivalu – Umeleckému súboru Lúčnica – Domu umenia Piešťany, Mestu Piešťany a Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany a.s., spolu s festivalovým výborom, pripraviť bohatý umelecký program, sľubujúci mimoriadne zážitky na koncertoch, výstavách i filmových večeroch. Veľkú pozornosť sme už od jubilejného 60. ročníka venovali príprave nového loga, vizuálu a verejnej prezentácii.
Po dlhých rokoch sme zmodernizovali grafiku, do vyššej kvalitatívnej roviny posunuli printové materiály a rozšírili sme komunikáciu s verejnosťou.
Sme si totiž vedomí, že aj festival s bohatou históriou musí korešpondovať so súčasnými nárokmi a vkusom nášho domáceho i zahraničného publika. Zároveň sme sa ale nechali inšpirovať aj niečím z minulosti – názvom podujatia. Vrátili sme sa k pomenovaniu z roku 1959, kedy sa pôvodne Piešťanské kultúrne leto (založené v roku 1956, v 70. a 80. rokoch nazvané Piešťanský festival) prihovorilo svojim návštevníkom pod menom Piešťanský hudobný festival. K súčasnému medzinárodnému názvu nás inšpirovalo mnohonárodnostné publikum, ktoré tvorí veľkú časť návštevníkov našich podujatí.
Takže minulý rok sme mohli hrdo vyhlásiť – music festival Piešťany, vitaj späť!

V programe 62. ročníka festivalu sa počas trinástich večerov (2. 6. – 14. 7.) jedinečným spôsobom spojila tradícia i nový pohľad na umenie. Na jednej strane k nám prehovárala história a pamäť národa hodná úcty a obdivu, na strane druhej nová energia, mladosť a dravosť v umeleckom vyjadrovaní. Tieto zdanlivo protichodné smery zarezonovali vďaka festivalovému dianiu v nádhernej symbióze. K tým prvým menovaným patrili oslavy významných životných jubileí osobností nášho kultúrneho života. Osobitnými koncertmi a predstaveniami sme k deväťdesiatinám zablahoželali prvej dáme činohry SND Márii Kráľovičovej, skladateľom Milanovi Novákovi a Ladislavovi Burlasovi, ako aj choreografovi a umeleckému šéfovi Lúčnice Štefanovi Nosáľovi. Pripomenuli sme si aj osemdesiate narodeniny emeritného rektora VŠMU a flautistu Miloša Jurkoviča a šesťdesiatiny skladateľa, dirigenta
a klaviristu Petra Breinera.

V dielach domácich i zahraničných autorov sa predstavili vynikajúci domáci i zahraniční sólisti – harfistka Katarína Turnerová, klavirista Pavel Gililov, huslista Ewald Danel, trúbkár Stanislav Masaryk, organisti Peter Mikula a Stanislav Šurin alebo pozaunista Juraj Mitošinka. Komorné koncerty zazneli v podaní Moyzesovho kvarteta, súboru Fats Jazz Band, zoskupenia kontrabasistov Bass Band či ansámblu lesných rohov Corni di Bratislava. Nový pohľad na interpretáciu sprostredkovali členovia obnoveného Slovenského mládežníckeho orchestra Symfonického orchestra Konzervatória v Bratislave.Obe tieto telesá vystúpili na festivalovom pódiu premiérovo. Súčasťou programu boli aj promenádne koncerty na kúpeľnom ostrove v podaní Salónneho orchestra Ostrava, ktoré už tradične patria k atmosfére kúpeľného mesta. Podujatia mfP 2017 sa okrem priestorov Domu umenia konali aj v kúpeľnom Kongresovom centre a v hoteli Thermia Palace na Kúpeľnom ostrove. Veľké javiskové formy reprezentovali na tohtoročnom festivale Slovenská filharmónia s programom Rapsódia v modrom, Štátna opera Banská Bystrica s operetou Čardášová princezná, Těšínske divadlo s muzikálom František z Assisi a Umelecký súbor Lúčnica s reprezentačným výberom tanečných choreografií, inštrumentálnych melódií a folklórnych spevov.
K mimoriadnym patrili i dva koncerty Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu s projektom Rómeo a Júlia. Hudobníci spolu s poslucháčmi hereckého oddelenia Konzervatória v Bratislave ponúkli s dirigentom Antonom Popovičom a moderátormi Adelou Banášovou Martinom Nikodýmom zážitky z originálneho prepojenia Shakespeara a Prokofieva. Premiérovo zaznela symfonická hudba aj z filmového plátna.
V kine Domu umenia si návštevníci pozreli v priamom prenose a HD kvalite slávnu Novosvetskú symfóniu Antonína Dvořáka v podaní Berlínskej filharmónie pod taktovkou Gustava Dudamela. Ako dramaturgovi mi neprináleží hodnotiť jednotlivé výkony umelcov, toto právo patrí kritikom a najmä divákom. Ich veľký záujem a prejavy uznania po koncertoch však dokazovali, že z festivalových večerov odchádzali naozaj spokojní. Rád by som za to vyjadril veľkú vďaku všetkým umelcom i spolupracovníkom, vďaka ktorým sa 62. ročník mfP 2017 tak vydaril a pripravil množstvo nezabudnuteľných zážitkov spojených s krásnym hudobným umením. Piešťany sú mestom, ktoré v minulosti navštívili Ludwig van Beethoven, Fjodor Šaljapin či Richard Tauber. Verím, že nielen vďaka tradícii, ale najmä vďaka kvalite a nádhernej dramaturgickej rozmanitosti zažijú návštevníci nezabudnuteľné chvíle aj počas budúceho ročníka music festival Piešťany 2018.

Marian TURNER
generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica –Dom umenia Piešťany a predseda festivalového výboru mfP

Podujatia 62. ročníka music festivalu Piešťany konané v Dome umenia Piešťany
2. 6. 2017
– Slávnostné fanfáry a koncert Slovenského komorného orchestera
6.
6. 2017 František z Assisi v podaní Těšínskeho divadla (CZ)
8.
6. 2017 Rómeo a JúliaSymfonický orchester slovenského rozhlasu
2 výchovno-vzdelávacie koncerty pre študentov
9.
6. 2017Z nového svetaBerlínska filharmónia – kino priamy prenos
12. 6. 2017 Fats Jazz Band v programe Swinguj !
19.
6. 2017 Štátna opera Banská BystricaČardášová princezná
22.
6. 2017 Slovenská filharmónia v programe Rapsódia v modrom
27.
6. 2017 Umelecký súbor Lúčnica
29.
6. 2017 Moyzesovo kvarteto v programe Štyria hudci
10.
7. 2017 Komorný koncert

Podujatia 62. ročníka music festivalu Piešťany v  Slovenských liečebných kúpeľoch a.s.
26. 6
. 2017 Bass Band v programe Basy tvrdia muziku v hoteli Thermia Palace
Salonní Orchestr Ostrava
(CZ) – Koncerty na promenáde :
1.7. –
8. 7. 2017  Kúpeľný ostrov, hudobný pavilón Harmony
3
.7. 2017Hotel Splendid
11.
7. 2017 Slovenský mládežnícky orchester v programe Hudobná mládež
14.
7. 2017 Symfonický orchester Konzervatória v Bratislavezáverečný koncert 62. mfP

Výstavy – sprievodné podujatia v Dome umenia Piešťany
5 výstav
umeleckej a dokumentárnej tvorby
Tibor Hamza„ Abstrakt G II “ ( 2.6. – 30.6.)
JubilantiMária Kráľovičová, Štefan Nosáľ (2.6. -30.6.)
Umenie v parku 2017
( 1.7. – 31.8. )
Naďa Mikolášiková – Ábelová
obrazy, plastiky ( 3.7.-13.8.)
Alojz Majerník
Kytice (15.8.-10.9.)

Počas 62. music Festival Piešťany sa celkovo uskutočnilo 27 podujatí.
V Dome umenia Piešťany –  11 podujatí a 5 výstav
( s návštevnosťou 3.765 + 4.900 ), v Kongresovej hale SLK Piešťany a.s. – 2 koncerty, v hoteli Thermia Palace –  1 koncert,  v Hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove – 7 koncertov a na terase Hotela Splendid – 1 koncert.
Priemerná návštevnosť z 11 podujatí  realizovaných v Dome umenia bola 342 platiacich návštevníkov. Oproti minulému roku sme zaznamenali nárast o 106 návštevníkov.

MUSIC FESTIVAL PIEŠŤANY  (mfP) – 61. ročník medzinárodného hudobného festivalu

Jeden z najstarších hudobných festivalov slovenskej novodobej histórie je podujatím uznávaným odbornou a laickou verejnosťou.

Organizátormi festivalu sú: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele a. s. s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Festival kontinuálne prebiehajúci už 61 rokov privítal počas svojej existencie stovky vynikajúcich domácich i zahraničných umelcov a hudobných telies. Ich špičkové umenie mali možnosť vidieť a počuť tisíce návštevníkov, ktorí tieto sviatky umenia v našich najznámejších slovenských kúpeľoch v uplynulých rokoch navštívili.
Festival získal novú tvár, zmenou prešla grafika,  bolo vytvorené nové logo, názov bol zadefinovaný v anglickom jazyku music festival Piešťany. Všetky materiály sú upravené v jednotnej grafike s rovnakým logom a dvojjazyčnými informáciami o programe. Každý ročník festivalu je svojou dramaturgickou skladbou jedinečný!

Podujatia 61. ročníka music festivalu Piešťany konané v Dome umenia Piešťany
28. 5. 2016
– Slávnostné fanfáry  a koncert Slovenskej filharmónie v „hollywoodskom“ štýle
31. 5. 2016Lotz trio – dva koncerty
–   pre študentov stredných škôl Mozartov zázračný roh  a večer pre hudobnú verejnosť Soirée à Pressbourg
8.
6. 2016Fragile Queen Tour
13.
6. 2016Slovenský filharmonický zbor 70
15.
6. 2016 – La Gioia a Dobrá muzika v programe Ladíme
24.
6. 2016 – Cyrano z predmestia prvý slovenský muzikál v obnovenom naštudovaní Art Music Orchestra a zboru Lúčnice a sólistov
28.
6. 2016Štátny komorný orchester Žilina v programe Klasika

Podujatia 61. ročníka music festivalu Piešťany v Meste Piešťany
25.
6. 2016Srbský tradičný folklór v Hudobnom pavilóne v mestskom parku

Podujatia 61. ročníka Music festivalu Piešťany v  Slovenských liečebných kúpeľoch a.s.
5. 7
. 2016 – Romantický recitál – Katarína Turnerová (harfa) a Eugen Prochác (violončelo) v hoteli Thermia Palace
7.,  9. a 11. 7. 2016 – v Hudobnom pavilóne Harmony na Kúpeľnom ostrove sa konali tri koncerty X. Majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského
8.
7. 2016 – v Kongresovom centre SLK Piešťany a.s. sa predstavil Spevácky zbor mesta Bratislavy v programe Ladislav Holásek – 60 rokov na scéne
14.
7. 2016 – Večne mladá Opera – záverečný koncert 61. mfP – záverečný koncert najlepších účastníkov 10. ročníka majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského

Výstavy – sprievodné podujatia v Dome umenia Piešťany
4 výstavy
  umeleckej a dokumentárnej tvorby:
Darina Berková –  Labyrinty duše  ( 4.5. – 31.5.)
Eva B. Linhartová – Farby leta ( 2.6. – 3.7. )
Umenie v parku 2016 – Balady v dreve ( 7.7. – 31.8.)
70 rokov Slovenského filharmonického zboru, Juraj Beneš „Hlas volajúceho na púšti“ – pôvodná slovenská operná tvorba ( 24.5. – 31.8.)

Celkovo sa počas 61. mfP uskutočnilo 15 koncertov a 4 výstavy. Z toho 8 koncertov v Dome umenia navštívilo 1 891 návštevníkov a výstavy cca  4 800 návštevníkov. Priemerná návštevnosť na koncertoch realizovaných v DUP ( 8 koncertov) bola 236 platiacich návštevníkov.  Nárast oproti minulému roku je o 71 návštevníkov.