Organové dni v Piešťanoch 2015 – medzinárodný hudobný festival organovej hudby

šestnásť  rokov realizujeme spolu s Bachovou spoločnosťou a Mestom Piešťany medzinárodný festival organovej hudby Organové dni v Piešťanoch.

V termíne od 5.8. do 4.9.2015 sa uskutočnili 2 koncerty v DUP Piešťany a  1 koncert vo Farskom kostole sv. Štefana a 1 koncert v Evanjelickom a.v. kostole. Zrekonštruovaný elektrický organ zostrojený v roku 1980 pod odborným dohľadom Prof. Ferdinanda Klindu sa aj tento rok  rozozvučal  na scéne DUP.  8.8. Dominika Machutová, soprán a Vladimír Kopec, organ (SR), 15.8. Monika Melcová, organ (SR) a 27.8.  Ursula Grahm, organ  (Švédsko) a 4.9. Tomáš Mihalik, organ(SR). Na 16. ročníku festivalu dominovali domáci umelci a vynikajúca organistka zo Švédska. Tohtoročné Organové dni v Piešťanoch sú oproti minulým rokom iné v tom, že organ v Dome umenia zaznieval z pódia – zrekonštruovaný, kompletne naladený. Veríme, že v budúcnosti to ocenia nielen umelci ale hlavne verní, skalní fanúšikovia organovej hudby. Festival Organové dni v Piešťanoch majú svoje stabilné miesto v našej dramaturgii.

ORGANOVÉ DNI  v Piešťanoch – 17. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby
(6. august – 23. august 2016)

Festival Organové dni v Piešťanoch má svoje stabilné miesto dramaturgii Domu umenia Piešťany. Je realizovaný v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku, mestom Piešťany a Domom umenia v Piešťanoch. Rozmanité vystúpenia interpretov organovej hry prezentovali umelci na piatich koncertoch:

Prvé dva koncerty sa konali s miestnych kostoloch:
6. august 2016  – Jarmila Balážová, mezzo-soprán a Marek Tarkoš, organ,
13. august 2016 – Martin Bako, organ

Tri koncerty realizované v Dome umenia:
16. august 2016David di Fiore (USA), organ
17. august 2016Gilles Leyers (Luxembursko), organ
18. august 2016Stanislav Šurin (Slovensko), organ

Koncertný organ, ktorý v roku 2015 prešiel kompletnou rekonštrukciou oceňujú nielen účinkujúci umelci ale i fanúšikovia organovej hudby, ktorých na tohtoročných Organových dňoch bolo oveľa viac ako po minulé roky. Veríme, že tento trend bude pokračovať i v budúcnosti.

18. ročník medzinárodného organového festivalu Organové dni v Piešťanoch 2017
ponúkol svojim priaznivcom opäť umenie a zručnosť organových majstrov.

Prvé dva koncerty sa konali v priestoroch kostolov:

5.8.   Marek Klein, spev a František Beer, organ– Slovensko (Evanjelický a.v. kostol)
12.8. Josef Kratochvíl, organ – Česká republika ( Farský kostol sv. Štefana)

Ďalšie tri koncerty boli realizované na scéne Domu umenia, kde je súčasťou technického vybavenia trojmanuálový organ. V 80-tych rokoch minulého storočia na objednávku Slovenskej filharmónia – SF ( Dom umenia bol súčasťou SF) vyrobili a inštalovali tento významný hudobný nástroj Varhany Krnov –  ČR. Odborný patronát nad touto významnou udalosťou prebral v tom čase  profesor Ferdinand Klinda. Hudobný nástroj predstavuje dobovú mnohostranne využiteľnú zvukovosť o čom sa mohli poslucháči presvedčiť na mnohých doteraz uskutočnených koncertoch.

Koncerty konané v rámci 18. ročníka Organových dní v Dome umenia

22.8. Helmut Hauskeller –  panova flauta / Nemecko ,Stanislav Šurin –  organ / Slovensko
M. Praetorius, G. Caccini, G. Gervaise, J. S. Bach, G. F. Kaufmann,G. Fantini, M. Corrette, A. Hovhaness,
G. Litaize, P. Heeren, V. Stanislav,  P. Eben 

24.8. David di Fiore – organ / USA
S. Bach, C. Franck, P. Eben, M. Corrette, T. Susato, C. Franck, D. Ellington, J.M.Michel, A. Guilmant

5.9. Ines Maidre-Aarvik – organ / Estónsko
G. Muffat, P. Bruna, E. Arro, J. C. Kerll, P. Süda, K. M. Karlsen, J. S. Bach

Zaujímavosťou tohtoročného festivalu bol spoločný projekt  Helmuta Hauskellera z Nemecka, hráča na panovu  flautu a organistu Stanislava Šurina. Spoločný zvuk týchto nástrojov priniesol jedinečný zážitok návštevníkom koncertu a patril medzi najúspešnejšie koncerty v kariére významného organistu Stanislava Šurina, ktorý je súčasne od začiatku festivalu s Bachovou spoločnosťou na Slovensku i  jeho dramaturgom.

Organové koncerty v Dome umenia možno zaradiť  medzi podujatia, ktoré majú svojich stálych návštevníkov. Stalo sa tradíciou, že hudobné leto v Piešťanoch uzatvárajú práve hudobné večery s organovou hudbou.

19. ročník medzinárodného organového festivalu Organové dni v Piešťanoch 2018
Organové dni tento rok priniesli celkom päť koncertov, prvý sa uskutočnil v evanjelickom kostole, na organe hral Mário Sedlár a spevácky ho sprevádzala Jana Pastorková.
Druhý koncert si návštevníci vychutnali v Kostole sv. Štefana. Kde sa predstavil Stanislav Šurin spoločne s Helmutom Hauskellerom, ktorý hral na panovej flaute.
Ďalšie tri koncerty sa konali v Dome umenia. Ako prvý sa predstavil Američan David di Fiore ( 23. 8. ) svojim impozantným hudobným prejavom uviedol skladby J.S. Bacha, P. Ebena, W. Waltona, J. Berveillera a C. Francka. Pridal i svoje tradičné variácie. Umelec patrí s stáliciam festivalu.
Ďalej to bol koncert francúzskeho organistu Gerauda Guillemota (4. 9.) a na záver festivalu to bol ruský umelec Daniel Zaretzky (7. 9. ) Ruský interprét patrí k najlepším organistom vôbec. Sála Domu umenia mu pripomínala tie v Rusku, lebo tam sú väčšinou organy práve v koncertných sálach, nie v chrámoch. Počas jeho vystúpenia zaznel Bach, francúzska romantická hudba a ruská hudba, teda skladby virtuózne a technicky
náročné. Festival sme pripravili v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku.
Festival v roku 2018 navštívilo celkom 183 návštevníkov.