Dispozície organa – Dom umenia Piešťany

I. manuál, C-a3

 • Principál 8′
 • Flauta rúrková 8′
 • Oktáva 4′
 • Kvinta 22/3
 • Flauta 2′
 • Mixtúra 4 x 1 1/3
 • Trúbka 8′

II. manuál

 • Kryt 8′
 • Flauta 4′
 • Principál 2′
 • Malá kvinta 11/3
 • Oktáva 1′
 • Cymbal 3 x 1 2/3
 • Roh 8′

III. manuál (žalúziový stroj)

 • Flauta harmonická 8′
 • Salicional 8′
 • Principál taliansky 4′
 • Picolo 2′
 • Sesquialtera 2x 11/3
 • Akúta 1′
 • Hoboj 8′

Pedal C-g

 • Susbbas 16′
 • Oktávbas 8′
 • Bas krytý 4′
 • Chorálbass 4′
 • Mixtúra 4 x 22/3
 • Pozauna 16′

Spojky

 • II/I 8′
 • III/I 8′
 • III/II 8′
 • I/P 8′
 • II/P 8′
 • III/P 8′

Spojky

 • III/P 4′
 • III/I 16′
 • III/III 16′