DOM UMENIA


Programová prevádzka: 033/2458100
Pokladňa: 033/2458001
Riaditeľka: 033/2458101
Ekonomické oddelenie: 033/2458102
Dom umenia - ústredňa: 033/7625571
Adresa: Nábrežie Ivana Kraska 1
921 01 Piešťany

Pokladňa Domu umenia Piešťany

pondelok – piatok: 14.00 – 17.00 h a hodinu pred predstavením,
tel.: 033/24 58 001

a online na www.ticketportal.sk

Slovenská filharmónia

Generálny riaditeľ
Mgr. art. Marián Turner
e-mail: marian.turner@filharmonia.sk

Administratíva SF

Slovenská filharmónia
Medená 3
816 01 Bratislava
Slovenská republika

tel. 00421/2/2047 5218 – sekretariát
00421/2/2047 5315 – vrátnica
00421/2/20475233 – pokladnica SF
00421/2/2047 5218 – informácie pre verejnosť
00421/2/2047 5210 – koncertná prevádzka
fax: 00421/2/2047 5256
filharmonia@filharmonia.sk
www.filharmonia.sk

Pokladnica SF
Slovenská filharmónia – Reduta
Nám. Eugena Suchoňa 1
816 01 Bratislava
tel. 00421/2/2047 5233
vstupenky@filharmonia.sk

Vstupenky na predstavenia Domu umenia Piešťany je možné zakúpiť v pokladni Domu umenia a  na predajných miestach Ticketportal.

Vstupenky si môžete zarezervovať. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky v termíne po individuálnom  dohovore s pracovníčkou pokladne Domu umenia Piešťany. Ak tak neurobí, rezervácia bude zrušená.

V deň podujatia je možné rezervované vstupenky vybrať najneskôr pol hodinu pred začiatkom podujatia.

Po tomto termíne sa rušia všetky rezervácie individuálnych zákazníkov.

Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať príslušným dokladom. Pokiaľ tak neurobí, zľavnená vstupenka mu nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto preukazov: preukaz ZŤP a ZŤPS, vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu.

Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.

Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky späť neprijímame. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia vám vrátime vstupné do troch pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, a to iba na mieste, kde boli zakúpené ( pokladňa Domu umenia Piešťany).

O zrušení a zmene programu informuje Dom umenia prostredníctvom webovej stránky www.domumenia-piestany.sk a oznamom v pokladni Domu umenia. Hromadných zákazníkov informuje Dom umenia Piešťany aj telefonicky alebo e-mailom, ak má k dispozícii kontaktné údaje.

Vstupenka je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude umožnený vstup do divadla.

V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.

Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený.

Zľavy pre ŤZP a ŤZPS

Pre držiteľa preukazu sa poskytuje zľava 50 % z ceny vstupenky. Zľava neplatí na vybrané a mimoriadne predstavenia. Ich zoznam bude zverejnený na webovej stránke Domu umenia.

Vozičkári majú vstup zdarma do vyhradeného priestoru. Sprievodca si kupuje vstupenku v plnej cene.

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1
921 01 Piešťany
tel.: 033/76 25 571 – ústredňa
www.domumenia-piestany.sk

Riaditeľka Domu umenia Piešťany
PhDr. Edita Bjeloševičová
tel.: 033/24 58 101
e-mail: edita.bjelosevicova@filharmonia.sk

Programovo-prevádzkové oddelenie Domu umenia Piešťany
Mgr. Beata Bučková
Ivana Škulecová
tel.: 033/24 58 100
e-mail: domumenia@filharmonia.sk

Ekonomické oddelenie Domu umenia Piešťany
Anna Močková
tel.: 033/24 58 102
e-mail: anna.mockova@filharmonia.sk

Pokladňa Domu umenia Piešťany

tel.: 033/24 58 001
pondelok-piatok od 14.00 – 17.00 hod. a 1 hodinu pred predstavením

GPS: N: 48,591818 E: 17,840289 (alebo: N: +48°´35´30,76″ E +17°50´24,96″)

Príjazd od Bratislavy: Z diaľnice D1 od Bratislavy odbočte na exit č. 84, smer Piešťany. Pokračujte po Vrbovskej ceste a Krajinskej ul. cez kruhový objazd 2,3 km. Na svetelnej križovatke odbočte vľavo na Bratislavskú ul. Pokračujte po Bratislavskej ul. a následne po Žilinskej ceste 2,4 km. Pri predajni Fiat odbočte doprava na ul. Pod Párovcami (posledná odbočka vpravo pred výjazdom z mesta). Odbočte mierne doprava a pokračujte po ulici Pod Párovcami 1 km. Za penziónom Jampa odbočte doľava na Valovú ul. Odbočte mierne doľava a pokračujte po Valovej ul. 150 m. Odbočte doprava na ul. Emila Belluša (jednosmerná cesta). Pokračujte po ul. Emila Belluša 400 m. Na konci ul. Emila Belluša odbočte doprava na Nábrežie I. Krasku. Pokračujte po Nábreží I. Krasku 700 m. Hotel Park je po pravej strane. Hneď nasledujúca budova je Dom umenia Piešťany.

Mapa