Koncert Vysokej školy múzických umení

Event Details

  • Date:
  • Categories:

Symfonický orchester VŠMU Bratislava

Účinkujú študenti Vysokej školy múzických umení Bratislava
Marián Lejava
– dirigent
Daniel Gončarov – fagot

V súčasnosti Symfonický orchester VŠMU koncertuje spravidla jedenkrát počas školského roka súčasne s koncertmi ďalších typov orchestrov menšieho obsadenia (VŠMU BAROQUE ENSEMBLE, VŠMU MODERN ORCHESTRA a pod.). Od roku 2015 sa začala rozvíjať koncertná činnosť orchestra aj mimo Bratislavy i Slovenska (Piešťany, Brno, Praha, Viedeň, Olomouc).

So Symfonickým orchestrom VŠMU pracovali a koncertovali známe umelecké osobnosti zo Slovenska, ako Juraj Valčuha, Bystrík Režucha, Peter Feranec, Anton Popovič, Rastislav Štúr, Marián Lejava, ale aj zo zahraničia – Michael Dittrich (Rakúsko), Daniel Gazon (Belgicko), Tomáš Hanus (Česko), Jaroslav Kyzlink (Česko), Marek Štryncl (Česko), Martin Majkút (Slovensko/Spojené štáty americké) a Alexander Kornienko (Rakúsko).

Do prípravy orchestrálnych koncertov sú zapojení aj pedagógovia predmetu Štúdium orchestrálnych partov a sól Katedry strunových a dychových nástrojov HTF.

Program:
Igor Stravinskij Dve malé suity pre orchester
Jiří Pauer Koncert pre fagot a orchester
Ludvig van Beethoven Symfónia c mol č. 5 op. 67 Osudová

Vstupné: 5,- €
Predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a na www.ticketportal.sk
Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk  kde je možné si ONLINE rezervovať lístky.
Pokladňa
Domu umenia Piešťany v pondelok – piatok 14.oo – 17.oo a hodinu pred podujatím.
Telefón: 033/24 58 001 alebo 033/24 58 100, www.domumenia-piestany.sk