66.mfP – Otvárací galavečer – Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor

Otvárací galavečer 66. music festival Piešťany (mfP)

19.00 Dom umenia – Terasa

Slávnostné fanfáry
CORNI DI BRATISLAVA
Branislav Hóz
– umelecký vedúci
Tradičné fanfáry skupiny hráčov lesných rohov, ohlasujúce otvorenie 66. mfP.

19.30 Dom umenia – Veľká sála

Slávnostný otvárací koncert 66. mfP

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR

Ewald Danel – dirigent, husle
Jozef Chabroň – zbormajster
Jana Boušková (ČR) – harfa
Katarína Turnerová – harfa
Marianna Gelenekyová – soprán
Helena Škripecká Oborníková – alt
Matúš Šimko – tenor
Martin Mikuš – bas

Koncert je venovaný 280. výročiu úmrtia Antonia Vivaldiho a 230. výročiu úmrtia Wolfganga Amadea Mozarta. Okrem diel týchto autorov zaznejú aj skladby zakladateľa festivalu Eugena Suchoňa a v slovenskej premiére aj unikátne dielo poľského autora Macieja Maleckiho.

Program:

Antonio VIVALDI  (1678 – 1741)
Sinfonia G dur RV 146                 
Allegro, Andante e sempre piano, Presto

Antonio VIVALDI
Koncert pre husle a sláčikový orchester g mol, op. 8, č. 2 „Leto“ z cyklu Štvoro ročných období
Allegro non molto, Adagio, Presto. Tempo impetuoso dʼEstate

Eugen SUCHOŇ (1908 -1993)   
Romanza zo Suity č.1 pre sláčikový orchester

Maciej MALECKI (*1940)
Koncert v starom štýle pre dve harfy a sláčikový orchester (festivalová premiéra)
Allegro moderato, Andante, Presto, con grazia

Prestávka

W. A. MOZART (1756 – 1791)  
Omša C Dur „Korunovačná“, KV 317
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Zmena programu vyhradená!

Vstupné:  18,-  € (na Slávnostné fanfáry vstup voľný)

Predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk.
Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk kde je možné si ONLINE rezervovať lístky.
Pokladňa
Domu umenia Piešťany   v pondelok – piatok 14.oo – 17.oo a hodinu pred podujatím.
Telefón: 033/24 58 001 alebo 033/24 58 100, www.domumenia-piestany.sk