Medzinárodný Filmový festival Cinematik 2015
– 10. ročník  (10.-15.9.2015)

 viac info na http://www.cinematik.sk/

Ocenené filmy:
CENA MEETING POINT EUROPE film Motýle ( režisér Peter Strickland).
CENA CINEMATIK.DOC film Vlna vs. breh ( režisér Martin Štrba)
CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY film Farby piesku ( režisér Ladislav Kaboš)
CENA DIVÁKOV film Mamí! ( režisér Xavier Dolan)
CENA EYE ON FILM film Krutý ( režisér Eric Cherriér)
CENA REŠPEKT katalánsky režisér Jaime Rosales

V 10. ročníku Cinematik uviedol až tri premiéry slovenských filmov a priniesol viac ako 160 filmov a množstvo sprievodných podujatí. Vytýčil za cieľ “objavovať nové svety” a v duchu tohto hesla priblížil svojím návštevníkom aktuálnu katalánsku kinematografiu a jej výrazné režisérske osobnosti.

Počas šiestich dní bolo na 6 premietacích miestach (Dom umenia, Kino Fontána, Kino klub, PNky Cinema, kino Kúpele, Žiwell) uvedených 162 filmov, 2 súťažné a 11 nesúťažných sekcií. Festival navštívilo vrátane sprievodných podujatí celkom 15.528 divákov. V Dome umenia Piešťany bolo odpremietaných 25 filmov, ktoré navštívilo cca 8.000 divákov.

Otvárací ceremoniál sa uskutočnil v našich priestoroch za prítomnosti ministra kulrúry SR Mareka Maďariča, štátneho tajomníka MK SR Ivana Sečíka , generálneho riaditeľa Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR Antona Škreka a primátora mesta Miloša Tamajku MBA .

Úvodným filmom festivalu bola snímka Soľ zeme. Súčasťou záverečného ceremoniálu bola premiéra filmu Očami fotografky režiséra Mateja Mináča.

 

MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL CINEMATIK 2016 – 11. ročník   (13. – 18. september 2016)
11.ročník MFF Cinematik potvrdil status divácky najprogresívnejšieho filmového festivalu na Slovensku.
Počas šiestich dní sa v bohatom programe objavilo 91 filmov, z toho 78 dlhometrážnych a 13 stredo a krátkometrážnych. Festival navštívilo celkovo 13 008 divákov.
Priemerný počet divákov na jednu projekciu (kinosály: Dom umenia, Fontána, Klub, Žiwell, Slovenské liečebné kúpele a.s., Čajovňa, Kinematograf)  bol  142.

Ocenené filmy na 11. MFF Cinematik Piešťany:
Saulov syn – réžia László Nemes, 5 October – réžia Martin Kollár, Para nad riekou – réžia  Robert Kirchhoff, Filip Remunda, Sloboda pod nákladom – réžia  Pavol Barabáš, El Gusto – réžia Safinez Bousbia.

Priestory Domu umenia Piešťany slúžiace ako zázemie pre festivalový štáb sú  so svojim interiérom (technické vybavenie 2D technológiou, nové kreslá v kino-sále, organizačným zázemím  a exteriérom ) ideálne na konanie prestížneho medzinárodného festivalu.

12 ročník MFF Cinematik naplnil očakávania organizátorov a potvrdil svoj stúpajúci trend kvality programu a diváckeho záujmu. Plné sály a reakcie návštevníkov sú pre organizátorov zaväzujúce a už teraz pripravujú jednotlivé sekcie 13. ročníka, ktorý určite nebude nešťastný. Práve naopak. Opäť do Piešťan dorazia výnimočné filmy z celého sveta a hlavne tá pravá festivalová atmosféra. Ako tomu bolo aj tento rok.
V roku 2017 MFF navštívilo 13 669 divákov na filmových projekciách – celkovo bolo premietnutých 107  filmov vrátane 2 sútažné a 12 nesútažných sekcií. Priemerná návštevnosť – 127.
V Dome umenia Piešťany bolo premietnutých 27 filmov s návštevnosťou 8 700 – priemer  322. Oproti minulému roku bola priem. návštevnosť v Dome umenia vyššia o 15 návštevníkov.
Ocenenia

 • Cena Meeting Point Europe
  Raw (réžia Julie Ducournau)
 • Cena Literárneho fondu – Cinematik.doc
  Diera v hlave (réžia Robert Kirchhoff)
 • Cena Primátora mesta Piešťany
  Richard Müller: Nespoznaný (réžia Miro Remo)
 • Cena divákov
  Sloboda pod nákladom (réžia Pavol Barabáš)
 • Cena divákov Eye on Films
  Umenie milovať (réžia Maria Sadowska)

Medzinárodný filmový festival Cinematik – 13. ročník
sa uskutočnil 11. – 16. septembra 2018  
v Piešťanoch.
MFF Cinematik Piešťany je etablované a divácky mimoriadne úspešné medzinárodné filmové podujatie. Festival organizuje dve súťažné sekcie s medzinárodnými porotami, množstvo informatívnych sekcií, semináre a masterclassy a ďalší program. Predstavuje medzinárodnú platformu pre prezentáciu a propagáciu slovenského filmu, hlavne dokumentárneho. Je členom prestížnej svetovej siete festivalov a distribútorov Eye on Films.
Poslaním MFF Cinematik je priniesť každoročne vysoko kvalitné kultúrne podujatie, orientované predovšetkým na prezentovanie európskeho a slovenského filmu. Jadrom festivalu je kolekcia významných a umelecky hodnotných filmových diel, doplnených lektorskými úvodmi, seminármi a sprievodnými podujatiami. Jeho dlhodobou stratégiou je orientácia na mladého diváka s dôrazom na rozvíjanie jeho kritického myslenia a filmovej gramotnosti.

13 000 divákov na filmových projekciách –   97 premietnutých filmov
(85 celovečerných, 12 krátkych) 2 súťažné a 12 nesúťažných sekcií

– celková návštevnosť na festivalových podujatiach – 16 170
– priemerný počet divákov na film – 167
– počet dní – 6

V Dome umenia bolo premietnutých 25 celovečerných filmov. Festivalový štáb mal svoje sídlo v priestoroch Domu umenia kde sa konalo slávnostné otvorenie i vyhodnotenie festivalu.
CENA MEETING POINT EUROPE  Studená vojna (r. Pawel Pawlikowski)
CENA LITERÁRNEHO FONDU CINEMATIK.DOC  Prípad Kalmus (r. Adam Hanuljak)
CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY Posledný autoportrét (r. Marek Kuboš)
CENA DIVÁKOV  Studená vojna (r. Pawel Pawlikowski)