• Upozornenie – zákaz fotografovania!

    Upozornenie! Žiadame návštevníkov,  aby  nevyhotovovali záznam z predstavení, fotografie, audiovizuálny záznam, ani inak neporušovali práva výkonných umelcov účinkujúcich v predstaveniach.

    16.10.2019