• Prosba !

    Prosíme návštevníkov o príchod na podujatia v dostatočnom časovom predstihu – NAJNESKÔR 15 minút pred začiatkom ! Pri filmových projekciách ( hlavne na premiérové tituly a na filmy u ktorých sa predpokladá vysoká návštevnosť ) si Vás dovolíme požiadať […]

    15.8.2018