Upozornenie – zákaz fotografovania!

Upozornenie!

Žiadame návštevníkov,  aby  nevyhotovovali záznam z predstavení, fotografie, audiovizuálny záznam, ani inak neporušovali práva výkonných umelcov účinkujúcich v predstaveniach.

16.10.2019