Výstavy sú otvorené:
utorok – piatok: 14.oo – 17.oo hod, sobota – nedeľa: 14.oo – 18.oo hod.

pondelok – zatvorené

1.1.2018 – 31.12.2018

Akademický maliar Jozef Bubák SYMFÓNIA O ČLOVEKU

Stála expozícia – foyer II poschodie.

1.6. – 31.8. 2018 – foyer II. poschodie a veľká sála
Posolstvo krásy

Katarína Krajčovičová – výstava fotografií

3.7. – 31.8. 2018 – výstavná sieň
Ľudové hudobné nástroje zo zbierky Kornela Duffeka

Vernisáž: 3.7. o 17.00 h

Podľa slov kurátora výstavy, etnomuzikológa Petra Obucha, Kornel Duffek kompletizoval zbierku ľudových hudobných nástrojov dlhé roky, ale intenzívne najmä v rokoch 1967 – 1969. Vzhľadom na zloženie zbierky a pomenovanie nástrojov v jeho zápiskoch možno predpokladať, že pri zbieraní postupoval podľa publikácie Ladislava Lenga – Slovenské ľudové nástroje, ktoré vydala Slovenská akadémia vied v roku 1967 a azda ona bola podnetom k zbieraniu ľudových inštrumentov. Z jeho publikácie pravdepodobne získaval aj kontakty na ľudových výrobcov. Do terénu chodil ešte v čase, keď nemal auto, takže do vzdialených, prevažne stredoslovenských dedín a salašov sa dostával verejnou dopravou a pešo.

„Identifikácia nástrojov bola neraz problematická, prebiehala totiž až po zberateľovej smrti a k dispozícii bol len jeden zápisník, v ktorom neboli zaznamenané všetky nástroje, iné zase v zbierke chýbali a navyše zápisky neboli priradené ku konkrétnym exemplárom. Napriek tomu sa podarilo určiť prevažnú väčšinu nástrojov, aj keď nie vždy s lokáciou a výrobcom.  Okrem hudobných nástrojov zo Slovenska obsahuje zbierka aj exempláre z Maďarska – citary, biče a zrejme aj niektoré zvonce,“ uviedol P. Obuch. Na výstave tak môžeme obdivovať desiatky ľudových nástrojov, ktoré odborníci radia do troch skupín – samozvučné, strunozvučné a vzduchozvučné. Pri ich určovaní kurátor výstavy poďakoval znalcovi slovenských ľudových nástrojov, Ľubomírovi Tatrkovi Čalamachovi, ktorý mu pomohol s identifikáciou jednotlivých nástrojov.

3.7. – 31.8. 2018 – galéria
UMENIE V PARKU 2018
obrazy, sochy, plastiky – umelecká výstava
Vernisáž: 4.7. o 17.00 h

4.9. – 30.9. 2018 – galéria
Ján Hubinský

PSEUDOLOGIA FANTASTICA – maľba, kresba, plastika, objekt
Vernisáž: 4.9. o 17.00 h

Ján Hubinský získaval umelecké skúsenosti súkromným štúdiom, výtvarnej činnosti sa venuje asi od roku 1980. Od vtedy sa datuje aj jeho členstvo vo Výtvarnom stredisku v Trenčíne. Na súťažiach výtvarnej tvorby získaval popredné umiestnenia, korunované prvým miestom v celoštátnej súťaži Výtvarná Dubnica. V roku 1988 bol prijatý do Zväzu slovenských výtvarných umelcov (dnešná Slovenská výtvarná únia). Za sebou má približne dve desiatky autorských výstav a pravidelne sa zúčastňuje kolektívnych výstav so Združením keramikov Slovenska, cyklických prehliadok Slovenská komorná plastika, Horizonty súčasnosti či Návraty do Nového Mesta. Ťažiskom jeho práce je keramická plastika, ale venuje sa aj maľbe, kresbe, soche, inštaláciám či tvorbe do architektúry. Špecifickosť jeho umeleckého pohľadu v keramickej tvorbe spočíva v schopnosti pozrieť sa s vtipnou nadsázkou a poetickým nadhľadom na svet okolo seba. Keramické plastiky rád kombinuje s inými materiálmi, v poslednom čase ich dopĺňa najmä živými rastlinami.

7.9. – 30.9. 2018 – výstavná sieň
Jozef Janiska
(NE)ZNÁME TVÁRE – kresba
Vernisáž: 7.9. o 17.00 h

Jozef JANISKA – amatérsky výtvarník, kedysi člen Výtvarného klubu Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, s ktorým vystavoval na dvoch výstavách v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne. V súčasnosti žijúci a tvoriaci v Moravskom Lieskovom.

Vo svojich kresbách stvárňuje portréty známych aj neznámych osobností, ktoré mu v živote priniesli, resp. prinášajú radosť svojou existenciou a svojou tvorbou. Využíva rôzne techniky kresby – ceruza, krieda, pastel, akvarel, perokresba a ich kombinácie,  ako aj “dual brush pen”. V poslednom období sa zameriava tiež na ilustrácie pre priateľov tvoriacich v inej oblasti (literatúra a hudba).