Výstava Pavel Kopp + Karol Kállay
Výstava inšpirovaná fenoménom POLÍVKA

Výstavy si môžete pozrieť v galérii

Výstavy sú otvorené:
utorok – piatok: 14.oo – 17.oo hod, sobota – nedeľa: 14.oo – 18.oo hod.

pondelok – zatvorené

Milí naši návštevníci,
teší nás, že Vás opäť môžeme privítať v Dome umenia Piešťany v našich výstavných priestoroch.
Veríme, že situácia sa čoskoro natoľko zlepší, že budeme môcť realizovať aj filmové, divadelné podujatia a koncerty.
Všetky informácie o podujatiach nájdete na našej webstránke www.domumenia-piestany.sk
V priestoroch Domu umenia Piešťany ste povinní dodržiavať nasledovné
nariadenia:
 Vstup do priestorov Domu umenia je podmienený negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 14 dní ( okrem výnimiek uvedených v § 1 Vyhlášky č. 187 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).
 V interiéri platí povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu (kategórie FFP2 alebo výrobok KN95 alebo N95), prekryté musia byť ústa aj nos.
 Počet návštevníkov v Dome umenia v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 1 návštevník na 15 metrov štvorcových, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby (maximálne počty osôb počas individuálnej prehliadky : v Galérii 11 osôb, vo Výstavnej sieni 6 osôb a v Mini Galérii 1 osoba).
 Pri vstupe do budovy je nutné použiť pripravenú dezinfekciu na ruky.
 V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia ( napr. horúčka, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.
 Je potrebné si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, pripravených v toaletách.
 Platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v interiéri.
 Dezinfekcia dotykových plôch sa vykonáva pred každým podujatím.
 Dezinfekcia sociálnych zariadení sa vykonáva každú hodinu.
Vážení návštevníci, veríme, že týmito opatreniami zabránime šíreniu chorôb a budeme sa už v blízkej budúcnosti stretávať na podujatiach v Dome umenia bez obmedzení.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
pracovníci Domu umenia v Piešťanoch

Stála expozícia – foyer II. poschodie

Akademický maliar Jozef Bubák SYMFÓNIA O ČLOVEKU

 

4.11. 2020 – 2.12. 2020 Výstavná sieň a Mini galéria              22. PIEŠŤANSKÉ RENDEZVOUS

Výstava inšpirovaná fenoménom POLÍVKA

Obrazy, karikatúry, fotografie

Polívka2

 

4. 11. 2020 – 29. 11. 2020 Galéria

Pavel Kopp + Karol Kállay
Výstava fotografií je spomienkou na Karola Kállaya, oslavou 80. -tych narodenín českého fotografa Pavla Koppa. Obidvoch spája spoločné videnie sveta, optimizmus a viera v dobré ľudstvo.

Kopp Kállay