Svetový festival  neprofesionálneho filmu a kongres UNICA 2014

Medzinárodná organizácia pre neprofesionálny film UNICA (Union Internationale du Cinema d‘Amateur) vznikla v roku 1937 a odvtedy každoročne vždy v inej krajine usporadúva kongres a medzinárodnú súťaž amatérskych filmov. Československo patrilo k jej zakladajúcim členom. Slovensko je samostatným členom UNICA od roku 1993.

V roku 2007 sa filmový festival UNICA  konal po prvý krát na Slovensku,

v Liptovskom Mikuláši. Po siedmich rokoch sa podujatie vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a Národného osvetového centra v Bratislave uskutočnilo opäť na Slovensku. Ešte v roku 2012, kedy bol DUP súčasťou Národného osvetového centra boli Piešťany, konkrétne Dom umenia vybraný za miesto konania prestížneho svetového festivalu.

76. svetový festival neprofesionálneho filmu sa konal od 23.8. do 30.8.2014 a zúčastnili sa ho tvorcovia, filmári a reprezentanti  členských krajín združenia z tridsiatich šiestich krajín.  Prihlásené krajiny predstavili filmy rôznych žánrov od neprofesionálnych autorov zostavené do šesťdesiatminútových blokov. Odborná porota hodnotila 29 národných kolekcií.  V priebehu týždňa si  pozreli vyše 130 filmov z tvorby neprofesionálnych filmárov.

Na záver (30.8.) vyhodnotila najlepší národný program a najlepšie filmy v každej kategórii. Hlavné ceny za filmovú tvorbu získali autori z Južnej Kórey, Ukrajiny, Veľkej Británie. Slováci boli ocenení bronzovou medailou- autorský tím  z Liptovského Mikuláša  získal 3. miesto v diváckom hlasovaní. 

Okrem celodenných prezentácii filmovej tvorby a workshopov sa v DUP konal úvodný ceremoniál (23.8. ) na ktorom organizátori predstavili a privítali predstavenstvo, porotu a účastníkov kongresu. Súčasťou bolo i účinkovanie organistu Martina Baka.  Záverečný ceremoniál a vyhodnotenie sa uskutočnilo 30.8. Vyvrcholením večera bolo vystúpenie Ľudovej hudby a speváckej skupiny Lúčnice v programe Vetrík veje.

256 zúčastnených delegátov, autorov, hostí, poroty a členov svetového výboru UNICA zhodnotilo  festival za jeden z najúspešnejších ročníkov v svojej histórii.