Organové dni v Piešťanoch 2015 – medzinárodný hudobný festival organovej hudby

šestnásť  rokov realizujeme spolu s Bachovou spoločnosťou a Mestom Piešťany medzinárodný festival organovej hudby Organové dni v Piešťanoch.

V termíne od 5.8. do 4.9.2015 sa uskutočnili 2 koncerty v DUP Piešťany a  1 koncert vo Farskom kostole sv. Štefana a 1 koncert v Evanjelickom a.v. kostole. Zrekonštruovaný elektrický organ zostrojený v roku 1980 pod odborným dohľadom Prof. Ferdinanda Klindu sa aj tento rok  rozozvučal  na scéne DUP.  8.8. Dominika Machutová, soprán a Vladimír Kopec, organ (SR), 15.8. Monika Melcová, organ (SR) a 27.8.  Ursula Grahm, organ  (Švédsko) a 4.9. Tomáš Mihalik, organ(SR). Na 16. ročníku festivalu dominovali domáci umelci a vynikajúca organistka zo Švédska. Tohtoročné Organové dni v Piešťanoch sú oproti minulým rokom iné v tom, že organ v Dome umenia zaznieval z pódia – zrekonštruovaný, kompletne naladený. Veríme, že v budúcnosti to ocenia nielen umelci ale hlavne verní, skalní fanúšikovia organovej hudby. Festival Organové dni v Piešťanoch majú svoje stabilné miesto v našej dramaturgii.