Organ Domu umenia v Piešťanoch

V 70-tych rokoch minulého storočia sa Slovenská filharmónia Bratislava významnou mierou podieľala na profilovaní koncertného života celého Slovenska. Do jej kultúrno-spoločenských projektov bola zahrnutá aj výstavba a prevádzka Domu umenia v Piešťanoch. Pri projektovaní viacúčelovej budovy sa však nepočítalo s inštaláciou organa, hoci v tej dobe patril k samozrejmému vybaveniu každej významnejšej koncertnej siene vo svete. Vďaka rozhľadenosti riaditeľa SF Dr. Mokrého sa podarilo uskutočniť môj zámer dodatočne postaviť do siene aj organ a tým rozšíriť možnosti jeho uplatnenia mimo koncertných siení Bratislavy a Košíc. 

V roku 1978 som bol poverený vypracovať dispozíciu (umelecko-technickú koncepciu) nového organa. Nemalú komplikáciu predstavovalo jeho umiestnenie v priestore, pretože sa vyžadovalo, aby neprekážal ostatným produkciám v sieni. Pri obmedzenej veľkosti nástroja sa našlo optimálne a vlastne jedine možné riešenie rozdeliť organ do dvoch strán javiskového portálu. Takého riešenie je z hľadiska plastickosti zvuku výhodné, lebo umožňuje zaujímavý a v rozmanitej hudobnej literatúre využiteľný zvukový stereo efekt. Na druhej strane krátka vzdialenosť k poslucháčovi a nedostatok priestoru na rozvinutie dozvuku organ oberá o auru zvukovej veľkoleposti.

Napriek tomu organ v Dome umenia za uplynulé desaťročia umožnil milovníkom hudby predstaviť veľkú časť bohatej organovej literatúry z piatich storočí, ako aj rozličné spôsoby spoluúčinkovania s inými nástrojmi či vokálnymi žánrami.

Trojmanuálový organ s pedálom obsahuje 26 labiálnych a jazykových registrov s cca 2000 píšťalami z dreva, cínu a organového kovu, má elektromagnetické ovládanie a posuvný hrací stôl. Predstavuje dobovú, mnohostranne využiteľnú zvukovosť, čo poslucháčom sprístupnilo  množstvo doteraz uskutočnených koncertov. Postavili ho v rokoch 1980/81 v závode Varhany Krnov (Rieger-Kloss) a po úspešnej kolaudácii zaznel po prvýkrát na otváracom ceremoniáli 1. augusta 1981 za medzinárodnej účasti umelcov: Irma Skuhrová, profesorka konzervatória v Bratislave, Sándor Margittay, profesor Liztovej akadémie v Budapešti, Milan Šlechta, profesor AMU v Prahe a Ferdinand Klinda, profesor VŠMU v Bratislave.

thumb_IMG_7527_1024

Postavenie organa v Dome umenia v Piešťanoch bolo cenným príspevkom k obohateniu koncertného života o novú žánrovú oblasť hudby a výraznou mierou prispelo k tvorbe a šíreniu organových diel. V súčasnosti organ presiahol lokálny význam a účasťou domácich i zahraničných umelcov preukazuje svoju hodnotu a životaschopnosť v širokej škále hudobných programov.

                                                                                                                Prof. Ferdinand Klinda