DOM UMENIA


Programová prevádzka: 033/2458100
Pokladňa: 033/2458001
Riaditeľka: 033/2458101
Ekonomické oddelenie: 033/2458102
Dom umenia - ústredňa: 033/7625571
Adresa: Nábrežie Ivana Kraska 1
921 01 Piešťany

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Pokladňa Domu umenia Piešťany

pondelok – piatok: 14.00 – 17.00 h a hodinu pred predstavením,
tel.: 033/24 58 001

a online na www.ticketportal.sk

Umelecký súbor Lúčnica
Štúrova 6
811 02 Bratislava
SLOVAKIA

Umelecký šéf a choreograf
Prof. Štefan Nosáľ
e-mail: lucnica@lucnica.sk

Generálny riaditeľ
Mgr. art. Marián Turner
e-mail: marian.turner@lucnica.sk

Sekretariát
Mgr. Valéria Šomšáková
e-mail: valeria.somsakova@lucnica.sk
tel.: 02/ 204 86 103

Vstupenky na predstavenia Domu umenia Piešťany je možné zakúpiť v pokladni Domu umenia a  na predajných miestach Ticketportal.

Vstupenky si môžete zarezervovať. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenky v termíne po individuálnom  dohovore s pracovníčkou pokladne Domu umenia Piešťany. Ak tak neurobí, rezervácia bude zrušená.

V deň podujatia je možné rezervované vstupenky vybrať najneskôr pol hodinu pred začiatkom podujatia.

Po tomto termíne sa rušia všetky rezervácie individuálnych zákazníkov.

Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať príslušným dokladom. Pokiaľ tak neurobí, zľavnená vstupenka mu nebude predaná. Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto preukazov: preukaz ZŤP a ZŤPS, vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu.

Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.

Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, zakúpené vstupenky späť neprijímame. V prípade zmeny alebo zrušenia predstavenia vám vrátime vstupné do troch pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia, a to iba na mieste, kde boli zakúpené ( pokladňa Domu umenia Piešťany).

O zrušení a zmene programu informuje Dom umenia prostredníctvom webovej stránkywww.domumenia-piestany.sk a oznamom v pokladni Domu umenia. Hromadných zákazníkov informuje Dom umenia Piešťany aj telefonicky alebo e-mailom, ak má k dispozícii kontaktné údaje.

Vstupenka je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude umožnený vstup do divadla.

V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.

Vstup do hľadiska po začiatku predstavenia nie je povolený.

Zľavy pre ZŤP a ZŤPS

Pre držiteľa preukazu sa poskytuje zľava 50 % z ceny vstupenky. Zľava neplatí na vybrané a mimoriadne predstavenia. Ich zoznam bude zverejnený na webovej stránke Domu umenia.

Vozičkári majú vstup zdarma do vyhradeného priestoru. Sprievodca si kupuje vstupenku v plnej cene.

Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1
921 01 Piešťany
tel.: 033/76 25 571 – ústredňa
www.domumenia-piestany.sk

Riaditeľka Domu umenia Piešťany
PhDr. Edita Bjeloševičová
tel.: 033/24 58 101
e-mail: edita.bjelosevicova@lucnica.sk

Programovo-prevádzkové oddelenie Domu umenia Piešťany
Mgr. Beata Bučková
Tatiana Pavlíčková
tel.: 033/24 58 100
e-mail: propagacia.dom-umenia@lucnica.sk

Ekonomické oddelenie Domu umenia Piešťany
Anna Močková
tel.: 033/24 58 102
e-mail: anna.mockova@lucnica.sk

Pokladňa Domu umenia Piešťany

tel.: 033/24 58 001
pondelok-piatok od 14.00 – 17.00 hod. a 1 hodinu pred predstavením

GPS: N: 48,591818 E: 17,840289 (alebo: N: +48°´35´30,76″ E +17°50´24,96″)

Príjazd od Bratislavy: Z diaľnice D1 od Bratislavy odbočte na exit č. 84, smer Piešťany. Pokračujte po Vrbovskej ceste a Krajinskej ul. cez kruhový objazd 2,3 km. Na svetelnej križovatke odbočte vľavo na Bratislavskú ul. Pokračujte po Bratislavskej ul. a následne po Žilinskej ceste 2,4 km. Pri predajni Fiat odbočte doprava na ul. Pod Párovcami (posledná odbočka vpravo pred výjazdom z mesta). Odbočte mierne doprava a pokračujte po ulici Pod Párovcami 1 km. Za penziónom Jampa odbočte doľava na Valovú ul. Odbočte mierne doľava a pokračujte po Valovej ul. 150 m. Odbočte doprava na ul. Emila Belluša (jednosmerná cesta). Pokračujte po ul. Emila Belluša 400 m. Na konci ul. Emila Belluša odbočte doprava na Nábrežie I. Krasku. Pokračujte po Nábreží I. Krasku 700 m. Hotel Park je po pravej strane. Hneď nasledujúca budova je Dom umenia Piešťany.

Mapa