PUĽS – Nesmrteľný tanečník

Vážení návštevníci,
v súvislosti so zamedzením šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe rozhodnutia Vlády SR sú plánované predstavenia v DOME UMENIA Piešťany s platnosťou od 9.3.2020 až do odvolania ZRUŠENÉ!

V dňoch 20. apríla – 24. apríla 2020 od 12.00 do 15.00 hod. máte možnosť vrátiť v pokladni Domu umenia vstupenky, ktoré boli na tomto mieste zakúpené.  Pri vrátení vstupeniek získate späť plnú finančnú hodnotu.

Pri návšteve pokladne je nutné dodržiavať prísnejšie hygienické zásady :
– povinné použitie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a  ústa
– pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
– v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
– jeden návštevník môže byť prítomný pred pokladňou priamo v budove

Pri zakúpení vstupeniek cez www.ticketportal.sk je potrebné sa riadiť usmerneniami  TICKETPORTÁLU v rubrike „Zmeny a zrušenia“.

V prípade akýchkoľvek nejasností, týkajúcich sa vrátenia vstupeniek, kontaktujte programovú prevádzku Domu umenia Piešťany
mailom:
dom-umenia@slovanet.sk a uveďte svoj telefonický kontakt.

Veríme, že napriek tejto situácii nám zachováte svoju priazeň a po skončení karanténnych opatrení sa opäť stretneme v Dome umenia Piešťany na príjemných kultúrno-spoločenských podujatiach.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa zdravia!                  

Pracovníci
Dom umenia Piešťany

Poddukelský umelecký ľudový súbor:

NESMRTEĽNÝ TANEČNÍK

Juraj Kubánka, Jaroslav Moravčík, Július Selčan

Nikdy nezomrie ten, čo zomrie na krásu, pri jej večnom hľadaní a objavovaní…

Autorský projekt Juraja Kubánku Nesmrteľný tanečník je tak trošku aj jeho autobiografiou, ktorou chce maestro vzdať poctu všetkým profesionálnym tanečníkom, spevákom a hudobníkom. Námet spracoval a rozšíril jeho nasledovník a žiak Jaroslav Moravčík, ktorý sa ujal aj choreografie a réžie programu. K spolupráci si prizval skladateľa Júliusa Selčana a spolu s PUĽS-om vzniklo dielo, ktoré je plné bravúrnych tanečných výkonov, neuveriteľnej energie a nádhernej muziky plnej emócií. Predstavenie je tiež oslavou folklóru a zároveň poctou Jurajovi Kubánkovi, tejto žijúcej choreografickej legende.

PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor je profesionálnym umeleckým telesom, ktoré vzniklo v roku 1955. V jeho troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej sa doteraz vystriedalo viac ako 500 profesionálnych umelcov.

Námet: Juraj Kubánka
Hudba: Július Selčan
Scenár, choreografia a réžia: Jaroslav Moravčík
Účinkujú: členovia PUĽS

Dĺžka predstavenia: 90 minút.

Vstupné: 10,-€  / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk
Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk kde je možné si ON-LINE rezervovať lístky.