Maryna Batsiukova ” Okamihy súčasnosti”

Maryna Batsiukova “ Okamihy súčasnosti “

v rámci projektu „ Bielorusko – Slovensko. Dialóg kultúr. „

výstava realizovaná v rámci Mesiaca fotografie

Vernisáž 4.11. o 17.00 h