Báthoryčka – muzikál

BÁTHORYČKA

Jana Kákošová, Martin Kákoš, Henrich Leško

Režie: Jaroslav Moravčík

Príbeh barónky Báthoryovej sa stal časom legendou. Dočkal sa románovej podoby, filmového spracovania ako známy veľkofilm Juraja Jakubiska a divadelného spracovania. Legendy sa však niekedy odkláňajú od historických faktov.
Možno i preto sa každé priblíženie osudu Alžbety Báthoryovej snaží o vlastný pohľad na túto historickú udalosť.

Ako približuje a ponúka osud Báthoryčky v muzikálovom spracovaní Těšínske divadlo v réžii slovenského Jarka Moravčíka bude určite zaujímavé si pozrieť. Veľko- výpravný muzikál so slovensko – českým obsadením  bude strhujúcim a temperamentným predstavením. Těšínske divadlo sa v Piešťanoch predstaví po tridsiatich rokoch a veríme, že prinesie
do dramaturgickej ponuky podujatí v Dome umenia nové scénické prvky.
Obsadenie:
Lucie Bergerová – Alžběta Báthoryová
Zdeněk Klusák – Juraj Thurzo
Petr Sutory – Ficko
Zdeněk Hrabal – František Nádasdy
Ondřej Frydrych – Stefano
Petr Pěnkava – Ponický
Miloslav Čížek – richtár
Adéla Krulikovská – Dora
Jolana Ferencová – Darvulia
Vítězslav Kryške – správca
Petra Sklářová – Žofie
Tomáš Hába – Mikuláš Zrínský
Lenka Waclawiecová – Ilona
Markéta Glosová – Barbora
Palatý Jaroslav – notár
Baran Lukáš – Jan

Hudba: Henrich Leško
Hudobné naštudovanie: Zbyhněv Siwek
Scéna: Juraj Fábry
Kostýmy: Ľudmila Várossová
Dramaturgia: Ivan Misař
Réžia a choreografia: Jaroslav Moravčík

Vstupné:15,-€  a 19,-€ / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia  a cez www.ticketportal.sk

Poskytujeme zľavy ZŤP a ZŤP-S   50% zo vstupeniek v cene 19,-€

Imobilní návštevníci: ZDARMA !