65. mfP – Slávnostný novoročný koncert – zrušený

Event Details


Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa koncert neuskutoční, náhradný termín dodatočne oznámime.

Pôvodne plánovaný termín podujatia – 30.11. 2020.

65. music festival Piešťany

Slávnostný novoročný koncert

Simona Šaturová – soprán

COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)

Jana Semerádová (Česká republika) – flauta, umelecká vedúca

Helena Zemanová, 1. husle

Markéta Knittlová, 2. husle

Peter Vrbinčík, viola

Ján Prievozník, kontrabas

Hana Fleková, violončelo

Jan Krejča, teorba

Marek Čermák, organ

Martina Bernášková, flauta

 

SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA

Elena Matušová – zbormajsterka

Novoročný koncert sopranistky Simony Šaturovej, pražského komorného združenia starej hudby Collegium Marianum a Speváckeho zboru Lúčnica.

 

PROGRAM:
Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)
Antonio Vivaldi
(1678–1741)
Joseph Haydn (1732-1809)
Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

 

Sopranistka Simona Šaturová pochádza z Bratislavy, no žije a pôsobí v Prahe, ako aj na mnohých prestížnych scénach po celom svete. Vyštudovala na Konzervatóriu v Bratislave a svoje hudobné vzdelanie si doplnila na majstrovských kurzoch u Ileany Cotrubas vo Viedni a u Margreet Honig v Amsterdame. Hudobná kritika ju označuje aj ako „Mozartovský zázrak, ktorý spieva s neotrasiteľnými koloratúrami, precítenými pianami a štýlovou dokonalosťou“. Medzinárodne sa vyprofilovala ako úspešná koncertná a oratoriálna interpretka. V roku 2006 debutovala na Salzburgskom festivale v Rakúsku a na festivale vo švajčiarskom Lucerne. V tom istom roku spievala pod taktovkou Christopha Eschenbacha sopránový part v Mahlerovej 2. symfónii pri znovuotvorení slávnej Salle Pleyel v Paríži a v roku 2007 uviedla rovnaký koncertný part s filharmonickým orchestrom vo Filadelfii a v Carnegie hall v New Yorku. Koncertovala tiež v Oslo, Dallase, Tel Avive, Toronte, Detroite, Tokiu, Osake, Viedni, Zürichu a úspechy zožala na prestížnych hudobných festivaloch v USA, Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Anglicku a v Českej republike. Simona Šaturová je aj vyhľadávanou opernou interpretkou. V ostatných sezónach stvárnila s veľkým úspechom hlavné ženské hrdinky v inscenáciách opier La Traviata, Rigoletto a Idomeneo v bruselskom Theatre de la Monnaie, ako aj v Lucii di Lammermoor, Čarovnej flaute a Ceste do Remeša v nemeckom Frankfurte a v Únose zo Serailu a Nápoji lásky v Aalto Theater v nemeckom Essene. K vrcholom sezóny 2019 – 20 patril jej debut v úlohe Grófky v Mozartovej opere Figarova svadba a v roly Donny Anny v opere Don Giovanni, ako aj sólový sopránový part v Beethovenovej Missa solemnis v americkom Pittsburghu. V sezóne 2018 – 19 debutovala v drážďanskej Semper Oper ako Konstanze v Mozartovej opere Únos zo Serailu a v Elbphilharmonie v Hamburgu pri koncertnom prevedení Dona Giovanniho ako Dona Anna. K zaujímavým projektom rovnakej sezóny patrilo uvedenie monumentálnej skladby bratislavského rodáka Franza Schmidta Kniha so siedmymi pečaťami s dirigentom Fabiom Luisim v Kodani, Verdiho Requiem v americkom Pittsburghu, ako aj Beethovenovej 9. symfónie v Mníchove. Spolupracovala s významnými dirigentmi ako Manfred Honeck (Pittsburgh, Oslo), Adám Fischer (Londýn), Jiří Bělohlávek (Praha), Helmuth Rilling (Tel Aviv), Iván Fischer (Mníchov, Berlín). K významným projektom patria aj jej koncerty v spolupráci s poprednými speváckymi kolegami ako Thomas Quasthoff, Bryn Terfel, či Mariusz Kwiecień. Nahrávala pre spoločnosti Sony, Hänssler Classic, Ondine, Orfeo, Supraphon a ďalšie. V roku 2009 vydala sólový album s áriami Josepha Haydna, za ktorých interpretáciu sa v novembri 2009 dostala medzi prestížne odporúčania časopisu Grammophone Editor’s Choice. V roku 2014 vydala zahraničnou kritikou vysoko ocenený album Decade, s unikátnymi áriami W.A. Mozarta a J. Myslivečka. V jej diskografii  nájdeme tiež adventné a vianočné skladby, a to na CD albume nazvanom „Gloria“.  Simona Šaturová je držiteľkou Ceny Nadácie Charlotty a Waltera Hamelovcov za vynikajúce vokálne výkony (Lübeck 2007) a ceny Thálie za najlepší operný výkon roku 2001.

Pražský súbor Collegium Marianum sa od svojho založenia v roku 1977 cielene zameriava na znovu oživovanie hudby 17. a 18. storočia. Vo svojom repertoári má nielen čisto koncertantné diela s dôrazom na českých a stredoeurópskych autorov, ale pravidelne pripravuje unikátne tvary scénických hudobno-dramatických tanečných predstavení. Úzko spolupracuje s významnými európskymi choreografmi, režisérmi, či sólistami a dirigentami, ako napríklad Andrew Parrot, Simon Standage, Chiara Banchini, Benjamin Lazar, Jan-Denis Monory, Gudrun Skamletz, Peter Kooij, Peter van Heyghen, či Sigrid T´Hooft. Od roku 1999 súbor pôsobí pod umeleckým vedením flautistky Jany Semerádovej, ktorej aktívna bádateľská činnosť týkajúca sa štúdia barokovej gestiky, deklamácie a tanca, umožnila rozšíriť profil súboru a uvádzať pôvodné hudobné dramatické diela v autentickom prostredí českých barokových divadiel.

Popredná česká flautistka Jana Semerádová je umelecká vedúca a sólistka pražského súboru starej hudby Collegium Marianum. Je absolventkou Konzervatória v Prahe, kde vyštudovala odbor hra na flaute a Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ktorú absolvovala v odbore Teória a prevádzková prax starej hudby. Svoje hudobné štúdium si doplnila aj na Kráľovskom konzervatóriu v Den Haagu. Je laureátkou medzinárodných súťaží v Magdeburgu a Mníchove. Intenzívne sa venuje aj dramaturgickej práci pri organizovaní koncertného cyklu „Barokní večery“ a pri usporadúvaní medzinárodného festivalu „Letní slavnosti staré hudby“. K jej prioritným záujmom patrí aj vedecká a výskumná činnosť v českých a zahraničných archívoch, ako aj štúdium barokovej gestiky, deklamácie a tanca. Svoje originálne programy často stavia na prepojení hudobného a dramatického umenia a uvádza ich v autentickom prostredí pražských barokových sál. Pod jej vedením uvádza súbor Collegium Marianum každoročne niekoľko novodobých premiér. Na svojom konte má úspešné CD nahrávky so svojim súborom i ako sólistka (Hudba Prahy 18. století, Solo for the King). Jana Semerádová účinkuje na významných európskych festivaloch ako Bachfest Leipzig, Utrecht Oude Muziek, Musikfestspiele Potsdam, Innsbrucker Festwochen, Händel-Festspiele Halle, Centre de musique baroque de Versailles, Festival de Sablé, Pražská jar, Tage Alter Musik Regensburg, Konzerthaus vo Viedni a Berlíne, Vratislavia Cantans a Palau de Música Barcelona. Ako sólo flautistka spolupracovala s mnohými významnými vokálnymi a inštrumentálnymi sólistami ako Magdaléna Kožená, Sergio Azzolini, Alfred Bernardini a Enrico Onofri. Pravidelne tiež účinkuje so súbormi Akademie für Alte Musik Berlin, Il suonar parlante, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Orkiestra Historyczna a Ars Antiqua Austria. V roku 2015 habilitovala na Hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe a získala docentúru v odbore flauta.

Vstupné: 18,-€  / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk

Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk kde je možné si ONLINE rezervovať lístky.

Upozorňujeme návštevníkov, že z koncertu bude realizovaný záznam. Koncert bude odvysielaný zo záznamu 23.1.2021 o 17.00 hod. Pozrieť si ho budete môcť na www.navstevnik.online