65.mfP – Flautiada

Event Details


65. music festival Piešťany (65.mfP)

Koncert v Malej sále

FLAUTIADA

Účinkujú:
Ivica Gabrišová – flautistka a pedagogička hry na flaute na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Akadémií umení v Banskej Bystrici, organizátorka medzinárodnej flautovej súťaže FLAUTIADA.

a jej študenti :
Krištof Ján Župník – flauta :
2. ročník, Cirkevné Konzervatórium v Bratislave
Stanislava Cvancigerová  – flauta : 3. ročník bakalárskeho štúdia, Akadémia umení v Banskej Bystrici
Laura Nagyová – flauta : magisterské štúdium na University of Agder v Nórskom meste Kristiansand

sprevádzajú :
Petra Adamová
klavír, pedagogička Cirkevného konzervatória v Bratislave
Katarína Turnerováharfa, sóloharfistka Slovenskej filharmónie a pedagogička hry na harfe Vysokej škole múzických umení v Bratislave

Koncert sólistov a mladých študentov, účastníkov medzinárodnej flautovej súťaže Flautiada 2019.

Program:

Carl NIELSEN (1865 – 1931)
Hmla stúpa, op. 41, pre flautu a harfu
(Ivica Gabrišová – flauta, Katarína Turnerová – harfa)

Bohuslav MARTINŮ (1890 – 1959)
Sonáta č. 1 pre flautu a klavír
Allegro moderato
Adagio
Allegro poco moderato
(Stanislava Cvancigerová – flauta, Petra Adamová – klavír)

Georges BIZET (1838 – 1875)
Entr´acte k 3. dejstvu opery Carmen, pre flautu a harfu
(Ivica Gabrišová – flauta, Katarína Turnerová – harfa)

François BORNE (1840 – 1920)
Fantaisie brillante na motívy z Bizetovej opery Carmen, pre flautu a klavír
(Krištof Ján Župník – flauta, Petra Adamová – klavír)

Gioacchino ROSSINI (1840 – 1920)
Predohra k opere Barbier zo Sevilly, pre dve flauty
( Laura Nagyová, Stanislava Cvancigerová – flauty )

Jacques IBERT
(1890 – 1962)
Entr´acte pre flautu a harfu
(Ivica Gabrišová – flauta, Katarína Turnerová – harfa)

Sergej Sergejevič PROKOFIEV (1891 – 1953)
Sonáta D dur, op. 94, pre flautu a klavír
Andantino
Allegro
Andante
Allegro con brio
( Laura Nagová – flauta, Petra Adamová – klavír )

Jacques CASTÉRĒDE ( 1926 – 2014 )
Dve časti z cyklu Flauty na prázdninách, pre flautové kvarteto
Flȗtes pastorales
Flȗtes Légères
( Laura Nagyová, Stanislava Cvancigerová, Krištof Ján Župník, Ivica Gabrišová – flauty)

Koncert realizujeme v náhradnom termíne.
Pôvodne plánovaný termín podujatia – 9. 11. 2020.
Vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu, zahraničných sólistov alternujú kvalitní slovenskí sólisti.
Koncert sa uskutoční v rámci 65. music festival Piešťany.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vstupné: 6,-€  / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia

Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk kde je možné si ON-LINE rezervovať lístky.

Koncert bude odvysielaný tiež online. Možete si ho pozrieť cez facebook Domu umenia: https://www.facebook.com/domumenia/