64. mfP – Záverečný koncert – Happy birthday Slovenská filharmónia!
SFZ, foto Jan Lukas

SFZ, foto Jan Lukas

Happy birthday Slovenská filharmónia !
Záverečný koncert 64. mfP
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
Rastislav Štúr –
dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Marian Lapšanský  – klavír
Martina Masaryková – soprán
Michaela Šebestová – alt
Jozef Gráf – tenor
Tomáš Šelc – bas

Program:

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Figarova skladba, predohra k opere, KV 492

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Koncert pre klavír a orchester č. 20 d mol, KV 466
Allegro
Romance
Rondo. Allegro assai

prestávka

Štefan NÉMETH-ŠAMORÍNSKY (1896-1975)
Bratislavská omša
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Koncert k 70.výročiu založenia SF ( 1949).

Vstupné: 17 – 19 – 21 €  / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk
Náš program nájdete aj na www.navstevnik.sk kde je možné si ON-LINE rezervovať lístky.