Medzinárodný Filmový festival Cinematik 2015
– 10. ročník  (10.-15.9.2015)

 viac info na http://www.cinematik.sk/

Ocenené filmy:
CENA MEETING POINT EUROPE film Motýle ( režisér Peter Strickland).
CENA CINEMATIK.DOC film Vlna vs. breh ( režisér Martin Štrba)
CENA PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY film Farby piesku ( režisér Ladislav Kaboš)
CENA DIVÁKOV film Mamí! ( režisér Xavier Dolan)
CENA EYE ON FILM film Krutý ( režisér Eric Cherriér)
CENA REŠPEKT katalánsky režisér Jaime Rosales

V 10. ročníku Cinematik uviedol až tri premiéry slovenských filmov a priniesol viac ako 160 filmov a množstvo sprievodných podujatí. Vytýčil za cieľ “objavovať nové svety” a v duchu tohto hesla priblížil svojím návštevníkom aktuálnu katalánsku kinematografiu a jej výrazné režisérske osobnosti.

Počas šiestich dní bolo na 6 premietacích miestach (Dom umenia, Kino Fontána, Kino klub, PNky Cinema, kino Kúpele, Žiwell) uvedených 162 filmov, 2 súťažné a 11 nesúťažných sekcií. Festival navštívilo vrátane sprievodných podujatí celkom 15.528 divákov. V Dome umenia Piešťany bolo odpremietaných 25 filmov, ktoré navštívilo cca 8.000 divákov.

Otvárací ceremoniál sa uskutočnil v našich priestoroch za prítomnosti ministra kulrúry SR Mareka Maďariča, štátneho tajomníka MK SR Ivana Sečíka , generálneho riaditeľa Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR Antona Škreka a primátora mesta Miloša Tamajku MBA .

Úvodným filmom festivalu bola snímka Soľ zeme. Súčasťou záverečného ceremoniálu bola premiéra filmu Očami fotografky režiséra Mateja Mináča.

 

MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL CINEMATIK 2016 – 11. ročník   (13. – 18. september 2016)
11.ročník MFF Cinematik potvrdil status divácky najprogresívnejšieho filmového festivalu na Slovensku.
Počas šiestich dní sa v bohatom programe objavilo 91 filmov, z toho 78 dlhometrážnych a 13 stredo a krátkometrážnych. Festival navštívilo celkovo 13 008 divákov.
Priemerný počet divákov na jednu projekciu (kinosály: Dom umenia, Fontána, Klub, Žiwell, Slovenské liečebné kúpele a.s., Čajovňa, Kinematograf)  bol  142.

Ocenené filmy na 11. MFF Cinematik Piešťany:
Saulov syn – réžia László Nemes, 5 October – réžia Martin Kollár, Para nad riekou – réžia  Robert Kirchhoff, Filip Remunda, Sloboda pod nákladom – réžia  Pavol Barabáš, El Gusto – réžia Safinez Bousbia.

Priestory Domu umenia Piešťany slúžiace ako zázemie pre festivalový štáb sú  so svojim interiérom (technické vybavenie 2D technológiou, nové kreslá v kino-sále, organizačným zázemím  a exteriérom ) ideálne na konanie prestížneho medzinárodného festivalu.

12 ročník MFF Cinematik naplnil očakávania organizátorov a potvrdil svoj stúpajúci trend kvality programu a diváckeho záujmu. Plné sály a reakcie návštevníkov sú pre organizátorov zaväzujúce a už teraz pripravujú jednotlivé sekcie 13. ročníka, ktorý určite nebude nešťastný. Práve naopak. Opäť do Piešťan dorazia výnimočné filmy z celého sveta a hlavne tá pravá festivalová atmosféra. Ako tomu bolo aj tento rok.
V roku 2017 MFF navštívilo 13 669 divákov na filmových projekciách – celkovo bolo premietnutých 107  filmov vrátane 2 sútažné a 12 nesútažných sekcií. Priemerná návštevnosť – 127.
V Dome umenia Piešťany bolo premietnutých 27 filmov s návštevnosťou 8 700 – priemer  322. Oproti minulému roku bola priem. návštevnosť v Dome umenia vyššia o 15 návštevníkov.
Ocenenia

 • Cena Meeting Point Europe
  Raw (réžia Julie Ducournau)
 • Cena Literárneho fondu – Cinematik.doc
  Diera v hlave (réžia Robert Kirchhoff)
 • Cena Primátora mesta Piešťany
  Richard Müller: Nespoznaný (réžia Miro Remo)
 • Cena divákov
  Sloboda pod nákladom (réžia Pavol Barabáš)
 • Cena divákov Eye on Films
  Umenie milovať (réžia Maria Sadowska)