• Prosba !

    Prosíme ctených návštevníkov o príchod na podujatia v dostatočnom časovom predstihu – NAJNESKÓR 15 minút pred začiatkom ! Ďakujeme za pochopenie.  

    15.8.2018