• OPERA – priame prenosy z Metropolitnej Opery New York v sezóne 2017/2018

    The Met: Live in HD v sezóne 2017/2018 Norma ( Vincenzo Bellini) 7. októbra 2017 o 18:55 h Čarovná flauta (Wolfgang Amadeus Mozart) 14. októbra 2017 o 18:55 Anjel skazy (Thomas Adès)                                                                     18. novembra 2017 o 18:55 h […]

    20.6.2017