• 61. Music Festival Piešťany / Piešťanský festival

    61. ročník – Music Festival Piešťany / Piešťanský festival –  hodnotenie. Celkovo sa počas 61. mfP uskutočnilo 15 koncertov a 4 výstavy. Z toho 8 koncertov v Dome umenia navštívilo 1 891 návštevníkov a výstavy cca  4 800 návštevníkov. Priemerná návštevnosť na koncertoch […]

    4.5.2016