PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL – 60 rokov umenia

PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL – 60. ročník medzinárodného hudobného festivalu (30.05. – 31. 07. 2015)
Jubilejný 60-ty Piešťanský festival ako druhý najstarší festival na Slovensku je podujatím uznávaným odbornou a laickou verejnosťou. Dom umenia Piešťany sa 35 rokov podieľa ako hlavný organizátor, na jeho úspešnej realizácii. 60.ročník Piešťanského festivalu realizuje Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele a. s. s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Otvárací koncert – 30. 5. Slovenská filharmónia, dirigent: Rastislav Štúr
Program Slávnostného koncertu zostavený zo skvostných diel autorov svetového mena:
Orchester SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE uviedol predohru Es dur – Jána Levoslava Bellu. Odznel Koncert pre klavír a orchester a mol op. 16 Edvarda Hagerupa Griega v podaní Prof. Mariána Lapšanského, ktorý klavírne sólo odohral na vzácnom koncertnom krídle Fazioli F 308. Hosťovanie tohto renomovaného umelca, ktorý prijal pozvanie a odohral sólový koncert bolo pre milovníkov hudby výnimočným umeleckým zážitkom .
V druhej časti programu sa pod vedením zbormajstra Jozefa Chabroňa rozozneli hlasy členov Slovenského filharmonického zboru a uviedli dielo Antona Brucknera: Te Deum C Dur, WAB 45 pre 4 sólistov, miešaný zbor, orchester a organ. Okrem sólistov Eva Hornyáková – soprán, Terézia Kružliaková – mezzosoprán, Tomáš Černý – tenor, Peter Mikuláš – bas, zmiešaného zboru a orchestra sa rozozvučal zrekonštruovaný organ Rieger-Kloss v Dome umenia. Kompletná generálna oprava organa, pri ktorého zrode stal Prof. Ferdinand Klinda sa uskutočnila krátko pred otvorením jubilejného 60. Piešťanského festivalu. Po rekonštrukcii bude tento vzácny nástroj poskytovať veľa rokov milovníkom organovej hudby nevšedné umelecké zážitky.

Festivalové koncerty realizované v Dome umenia Piešťany (DUP):
4.6. –   Symfonický orchester slovenského rozhlasu, Mário Košík – dirigent
Pavel Dombrovsky, klavír (RUS)
K. GLAZUNOV – A. N. SKRIABIN – M. P. MUSSORGSKIJ/ M. RAVEL

10.6. – Slovenský komorný orchester,
Ewald Danel, umelecký vedúci, husle
Katarína Turnerová, harfa, Miloš Jurkovič, flauta
SUCHOŇ – W. A. MOZART

 12.6. – Moyzesovo kvarteto – v Malej sále DUP
Stanislav Mucha – 1.husle, Fratinšek Török – 2.husle
Alexander Lakatoš – viola, Ján Slávik – violončelo
BEETHOVEN – A. MOYZES – A. DVOŘÁK
Koncert sa konal s podporou Trnavského samosprávneho kraja.

15.6. – Štátna opera Banská Bystrica
Gejza Dusík – Hrnčiarsky bál, opereta v 3 dejstvách
Ján Procházka, dirigent, Jaroslav Moravčík, réžia a choreografia
Účikovali: Sólisti, orchester, zbor a balet Štátnej opery BB

17.6. – Collegium Wartberg
Dalibor Karvay
 – husle, Zuzana Bouřová – viola, Eva Cáhová – klavír,
Jozef Podhoranský – violončelo, Ján Krigovský – kontrabas
N. HUMMEL – F. SCHUBERT

19.6. – Voci Allegre – Komorný spevácky zbor
Andrej Rapant
– dirigent
Zuzana Šebestová – soprán, Stanislav Šurin – organ
J.S.BACH, C. MONTEVERDI, M. S. TRNAVSKÝ, E. ELGAR, A. de KLERK, A. PÄRT, O. GLEIJO,            GERI, S. ŠURIN, J. STREJC, A. GUILMANT

22.6. – Balet národného divadla Brno (CZ)
Sólisti a zbor Baletu Národného divadla Brno (CZ)
Mário Radačovský,
choreografia, umelecký vedúci
Adam Sojka, Martin Svobodník, choreografia
V prvej časti programu odzneli   klasické baletné choreografie (P. I. Čajkovskij:
Labutie jazero, L. Minkus : Bajadéra, A.Ch.Adam: Giselle )
V druhej časti odzneli fragmenty a choreografie súčasného repertoáru.

 30.6. – Janáčkov komorný orchester (CZ)
Jozef Špaček
(CZ) husle
Jakub Černohorský, husle, umelecký vedúci
JANÁČEK – A. DVOŘÁK – J. TURINA – A. PIAZZOLA
Podujatie sa konalo s finančnou podporou Mesta Piešťany.

7.7. –   Štátny komorný orchester Žilina
Oliver Dohnányi
– dirigent
Peter Michalica – husle
KUPKOVIČ – L. v. BEETHOVEN – W. A. MOZART –MENDELSSOHN – BARTHOLDY

Podujatia realizované v Dome umenia:

12 podujatí – z toho  2 sprievodné podujatia, spomienkový koncert na speváčku Evu Kostolányiovú s Art Music Orchestra a Speváckym zborom Lúčnice (2.6.) ako aj jubilejný koncert Petra Nagya a skupiny Indigo (8.6.)
4 výstavy :


28.5. – 31. 7. 2015
História hudobného života v Piešťanoch,
60 rokov Piešťanského festivalu,
Život a dielo hudobného skladateľa prof. Eugena Suchoňa, z
akladateľa Piešťanského festivalu

29.5. – 30.6. 2015 Ján Ťapák – Sochy – výber z tvorby

2.7. – 28.7. 2015 Karol Felix – Mantra – maľba, grafika, objekty

30.7. – 30. 8. 2015 UMENIE V PARKU 2015 1. ročník – výstava obrazov a sôch

29.5. v predvečer otvorenia 60. Piešťanského festivalu sa konala slávnostná vernisáž výstavy sôch majstra Jána Ťapáka (29.5. – 30.6.). Verejnosti bola predstavená socha Piešťanská múza, ktorú autor v limitovanom počte ( 7 kusov) zhotovil práve pri príležitosti okrúhleho jubilea festivalu.

Generálny riaditeľ US Lúčnica Mgr. art. Marián Turner počas trvania festivalu toto dielo odovzdal ako ocenenie za dlhoročný prínos pri organizovaní festivalu týmto jednotlivcom a subjektom:

Ministerstvo kultúry SR ( pri slávnostnom otvorení prevzal Pavol Šimunič)
Slovenská filharmónia ( prevzal Prof. Marián Lapšanský )
Prof. Eugen Suchoň i.m. ( prevzala dcéra PhDr. Danica Štilichová)
PhDr. Ladislav Mokrý CSc., i.m. ( prevzal vnuk Ladislav Mokrý)
PhDr. Edita Bjeloševičová ( ocenenie prevzala za pracovný kolektív DUP)
Slovenské liečebné kúpele a.s. ( prevzal Ing. Viliam Mikuláš, finančný riaditeľ SLK a.s.)
Majster Peter Dvorský, za realizovanie Majstrovských speváckych kurzov počas PF
( ocenenie prevzal osobne)

Podujatia realizované v Kongresovom centre SLK a.s. :
3 večerné koncerty
frekventantov majstrovských kurzov (9.7., 11.7., 13.7. 2015 )
1 záverečný koncert Majstrovských speváckych kurzov
( 16.7.)
1 záverečný koncert 60. Piešťanského festivalu (26.7.)
1 Lincolnshire youth symphony orchestra (21.7.)
1 Mucha quartet (23.7.) – realizovaný v Thermia Palace

Podujatia realizované v Meste Piešťany:
1 koncert v Hudobnom pavilóne – Detský spevácky zbor Chanticleer USA
1 koncert pri príležitosti výročia sv. Cyrila a Metoda realizovaný v kostole

V jubilejnom 60. ročníku Piešťanského festivalu bolo celkovo zrealizovaných 25 podujatí
( z toho 2 sprievodné podujatia).

Otvárací koncert

Výstava JÁN ŤAPÁK

Symfonický orchester slovenského rozhlasu

Slovenský komorný orchester

Štátna opera Banská Bystrica G. Dusík: Hrnčiarsky bál

Collegium Wartberg

Voci Allegre

Balet Národního divadla Brno

Janáčkov komorný orchester

Štátny komorný orchester Žilina

Bratislava Hot Serenaders – záverečný koncert festivalu