Smutná správa z Domu umenia Piešťany

 

12. máj 2020 bol pre nás, pracovníkov v Dome umenia Piešťany, veľmi smutný!

V tento deň sme sa dozvedeli neuveriteľnú a nečakanú správu. Navždy odišiel náš dlhoročný priateľ a kolega Paľko Gocký.

V Dome umenia pracoval tridsať rokov.  Za tento čas si vybudoval s nami všetkými pevné priateľské a kolegiálne vzťahy. Profesionalita,

kamarátstvo, optimizmus a príslovečný humor bol jemu vlastný.  Za to sme ho mali všetci radi !

Navždy zostane v našej pamäti a v našich srdciach.

S úctou

priatelia a kolegovia z Domu umenia Piešťany

13.5.2020