Aktuálne z Domu umenia Piešťany

V súvislosti so zamedzením šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a na základe rozhodnutia Vlády SR sú plánované predstavenia v DOME UMENIA Piešťany s platnosťou od 10.3.2020 (vrátane) až do odvolania zrušené. V dňoch 18. mája – 22. mája 2020 od 12.00 do 15.00 hod. majú možnosť návštevníci vrátiť v pokladni Domu umenia vstupenky, ktoré boli na tomto mieste zakúpené.

Od marca do júla 2020 sme boli nútení v rámci tejto zložitej situácie zrušiť cca 60 podujatí, vrátane 65.music festivalu Piešťany, ktorý ak nám to situácia dovolí by sme radi zrealizovali v jesenných mesiacoch. Práca v tomto období vyžaduje mnoho organizačného úsilia. Aktualizujeme všetky informácie pre našich návštevníkov, komunikujeme s našimi pracovnými partnermi, upravujeme dodávateľsko-odberateľské vzťahy a to všetko za obmedzenej prevádzky. Pracovníci Domu umenia sa postupne striedajú počas jednotlivých pracovných dní v priestoroch Domu umenia a dodržiavajú pri svojej činnosti prísne hygienické opatrenia.

Bola zrealizovaná kompletná dezinfekcia všetkých vnútorných priestorov Domu umenia. Zabezpečená je nepretržitá prevádzka na vrátnici Domu umenia a v kancelárii. Počas týchto dní sme pripravili plán činnosti v oblasti technicko-prevádzkovej ( nátery, maľby, údržba technických zariadení – svetelná, zvuková réžia, javisko, …) a v oblasti organizačnej, ktoré zrealizujeme počas tohto „utlmeného“ obdobia existencie.

Toto obdobie je pre nás v Dome umenia veľmi ťažké, nakoľko nám naši ctení návštevníci veľmi chýbajú ! Napriek tomu, že sú tieto dni pre nás smutné, máme radosť z prác, ktoré finišujú pri rekonštrukcii hlavného schodiska. Dokončenie prác by malo byť zrealizované do polovice apríla. Veríme, že táto dlho očakávaná oprava v budúcnosti prinesie obohatenie činnosti v dramaturgickom pláne Domu umenia. Máme pripravené zaujímavé a atraktívne podujatia, ktoré by sme chceli v tomto priestore v budúcnosti realizovať!

V dňoch 18. mája – 22. mája 2020 od 12.00 do 15.00 hod. majú možnosť návštevníci vrátiť v pokladni Domu umenia vstupenky, ktoré boli na tomto mieste zakúpené. Pri vrátení vstupeniek získajú späť plnú finančnú hodnotu.

Pri zakúpení vstupeniek cez sieť www.ticketportal.sk je potrebné sa riadiť usmerneniami TICKETPORTÁLU v rubrike „Zmeny a zrušenia“.

Pri návšteve pokladne je nutné dodržiavať prísnejšie hygienické zásady :
– povinné použitie ochranných rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa
– pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
– v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
– jeden návštevník môže byť prítomný pred pokladňou priamo v budove
V prípade akýchkoľvek nejasností, týkajúcich sa vrátenia vstupeniek môžu návštevníci kontaktovať programovú prevádzku Domu umenia Piešťany

mailom: dom-umenia@slovanet.sk a uvedú svoj telefonický kontakt.

Všetkých návštevníkov, priaznivcov a podporovateľov Domu umenia srdečne pozdravujeme!

Starajte sa o svoje zdravie, buďte zodpovední a opatrní k sebe i k svojmu okoliu, dodržiavajte nutné hygienické postupy, aby sme sa opäť v budúcnosti po skončení karanténnych opatrení stretli na príjemných kultúrno-spoločenských podujatiach !

Zachovajte nám svoju priazeň, tešíme sa na Vás !

S pozdravom

PhDr. Edita Bjeloševičová a pracovníci Domu umenia Piešťany

20.4.2020