Aktuálne z Domu umenia Piešťany – od 1.7.

Milí naši návštevníci,

teší nás, že Vás opäť môžeme privítať v Dome umenia Piešťan. V mesiacoch júl a august sme pre Vás pripravili  filmové podujatia, koncerty a výstavy.
Všetky informácie o podujatiach nájdete na našej webstránke www.domumenia-piestany.sk

   Počas podujatí ste povinní dodržiavať nasledovné nariadenia:

 •  premietania v kinosále sa konajú až do odvolania v obmedzenom režime, maximálne do 300 návštevníkov na jedno premietanie, vo výstavných priestoroch sa odporúča neprekročiť maximálne počty osôb počas prehliadky – v Galérii 17 osôb, vo Výstavnej sieni 9 osôb a v Mini Galérii 2 osoby
 • ( netýka sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti alebo  partnerov)
 • pri predaji vstupeniek sa odporúča dodržiavať dvojmetrové odstupy medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov
 • vstup a pobyt v priestoroch Domu umenia je povolený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, šál, šatka).
 • pri vstupe do budovy je nutné použiť pripravenú dezinfekciu na ruky
 • vo foyeroch sú zrušené všetky miesta na sedenie, návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále a odporúča sa dodržiavať odstup ( voľné 1 sedadlo) medzi divákmi, pričom sekvencia obsadenia miest v radoch alternuje
 • v kinosále vedľa seba môžu sedieť iba osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo partneri
 • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia ( napr. horúčka, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia
 • je potrebné si umývať ruky mydlom a teplom vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, pripravených v toaletách
 • platí zákaz podávania rúk aj zákaz konzumácie pokrmov alebo nápojov počas predstavení
 • dezinfekcia dotykových plôch sa vykonáva pred každým podujatím
 • dezinfekcia hygienických zariadení sa vykonáva každú hodinu

Vážení návštevníci, veríme, že týmito opatreniami zabránime šíreniu chorôb a budeme sa už v blízkej budúcnosti stretávať na podujatiach v Dome umenia bez obmedzení.


Tešíme sa na Vašu návštevu!
pracovníci Domu umenia v Piešťanoch

20.4.2020