Prof. Milan Sládek opäť hosťuje v Dome umenia Piešťany !

Milan Sládek Dubčekova jar
PIEŠŤANSKÉ RENDEZVOUS 2018 
  20. ročník česko – slovenského festivalu
utorok 27. 11. 2018 o 19.00  hod.   pantomimicko-vizuálna scénická báseň

Milan Sládek: Dubčekova jar

Inscenácia Dubčekova jar je autorský titul významného tvorcu z prostredia pantomimického divadla, Milana Sládka. Jeho vznik súvisí
s 50. výročím kľúčovej spoločensko-politickej  a kultúrnej udalosti Československa, s Pražskou jarou.

Milan Sládek spolu s hudobným skladateľom Jozefom Vlkom a ďalšími inscenátormi vzdáva hold Alexandrovi Dubčekovi, najvýraznejšej osobnosti pražských udalostí roku 1968 a medzinárodne rešpektovanému politikovi.

Inscenácia prostredníctvom pantomímy a tanca prinesie svedectvo o nebezpečenstve totalitných režimov i o sile jednotlivca, ktorý sa dokáže postaviť zlu aj za cenu straty osobnej slobody alebo spoločenského opovrhnutia.

Predstavenie je silným vizuálnym a pohybovo-hudobným dielom s použitím najmodernejších technologických postupov, ktorého cieľom je, aby si divák odniesol predovšetkým silný emocionálny zážitok ako memento našej dejinnej skúsenosti.

Réžia : Milan Sládek    Hudba: Jozef Vlk

Účinkujú:

Alexander Dubček –  Milan Sládek
Pohybová zložka – Zuzana Andelová, Ivica Danihelová, Beáta Eibenová, Tereza Slavkovská, Veronika Szabová, Anna Zemaníková, Juraj Budzovský, Peter Butkovský,  Ján Jamrich, Tomáš Laci, Matej Struhár.

Podujatie realizuje Štátna opera Banská Bystrica.

 

26.9.2018