61. Music Festival Piešťany / Piešťanský festival

61. ročník – Music Festival Piešťany / Piešťanský festival –  hodnotenie.

Celkovo sa počas 61. mfP uskutočnilo 15 koncertov a 4 výstavy.
Z toho 8 koncertov v Dome umenia navštívilo 1 891 návštevníkov a výstavy cca  4 800 návštevníkov.
Priemerná návštevnosť na koncertoch realizovaných v DUP ( 8 koncertov) bola 236 platiacich návštevníkov.
Nárast oproti minulému roku je o 71.

Music festival Piešťany  sa konal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča.
Hlavní usporiadatelia: Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, Mesto Piešťany a Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Spoluusporiadatelia: Trnavský samosprávny kraj, Duchonka Okša Production

Mediálna podpora: rtvs – rádio Regina, TV Karpaty, Piešťanský týždeň, web portál: Mesto Piešťany, PIC Piešťany, ZPiešťan, EPiešťany.

Festival získal novú tvár, zmenou prešla grafika – nové logo, názov sme zadefinovali v anglickom jazyku music festival Piešťany alebo hudobný festival
Piešťany.  Všetky materiály sú upravené v jednotnej grafike s rovnakým logom a dvojjazyčnými informáciami o programe.

Promo festivalu bolo realizované prostredníctvom mestských a regionálnych webových portálov, miestnej televízie a miestnych a regionálnych novín.  Na prezentáciu festivalu formou médií ( rozhlas, televízia) sme využívali bezplatné inzercie, ktoré dlhodobo využívame prostredníctvom rtvs ( rádio Regina ).

 SOBOTA        28.05. 2016 o 19:00 h     Dom umenia – terasa

 „Slávnostné fanfáry“  CORNI DI BRATISLAVA  Karol Nitran, umelecký vedúci

 SOBOTA        28.05. 2016 o 19:30 h   Dom umenia – Veľká sála
Otvárací koncert 61. Music Festival Piešťany
„Hollywood v Piešťanoch“
SLOVENSKÁ
FILHARMÓNIA
Leoš Svárovský, dirigent
Jarolím Emmanuel Ružička, husle
Bernstein, A. Silvestri, C. Gardel, Suita z filmu James Bond, H. Mancini, J. Horner, L. Schifrin, J. Williams, H. Zimmer, E. Morricone.
Koncert najznámejších filmových melódií,
od Oscarom ocenených autorov.
Vstupné: 15,- €

UTOROK       31.05. 2016 o 10:00 h  Dom umenia – Malá sála                      Organizované podujatie pre školy                   

„Mozartov zázračný roh“
LOTZ TRIO  
Róbert Šebesta, Ronald Šebesta, Sylvester Perschler – basetové rohy
W. A. Mozart
Prezentácia a výklad o unikátnych dychových hudobných nástrojoch – basetových rohoch, vyrábaných v ére W. A. Mozarta bratislavským nástrojárom Lotzom.
Vstupné: 3,- €

 UTOROK       31.05. 2016 o 19:30 h       Dom umenia – Malá sála                                            

Soirée à Pressbourg“
LOTZ TRIO
Róbert Šebesta, Ronald Šebesta, Sylvester Perschler – basetové rohy
W. A. Mozart, M. Piaček, J. Družecký
Komorný koncert na unikátnych dychových hudobných nástrojov – basetových rohov, vyrábaných v období 18. storočia bratislavským nástrojárom Lotzom.

Vstupné: 10,- €

STREDA         08.06. 2016 o 19:30 h     Dom umenia – Veľká sála                                          

„Fragile Queen Tour“

FRAGILE a inštrumentálni sólisti
Branislav Kostka,
umelecký vedúci
Koncert vokálnej skupiny Fragile a jej hostí – inštrumentálnych sólistov, s originálne aranžovaným repertoárom anglickej rockovej skupiny Queen.
Vstupné: 19,-€

 

PONDELOK – 13.06. 2016 o 19:30 h     Dom umenia – Veľká sála                              

„Slovenský filharmonický zbor – 70 rokov“  

SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR a hostia
Jozef Chabroň,
zbormajster a dirigent
Pavol Oravec –
 tenor, Katarína Turnerová – harfa, Marek Štrbák – organ
Sch. Trnavský, S. Rachmaninov, H. M. Górecki, I. Hrušovský, S. Barber, F. Biebl, L.Janáček
Slávnostný a cappella koncert Slovenského filharmonického zboru pri príležitosti 70. výročia jeho založenia.
Vstupné: 12,- €

STREDA – 15.06. 2016 o 19:30 h    Dom umenia – Veľká sála                                    

„Ladíme“
LA GIOIA a DOBRÁ MUZIKA
Výber najznámejších diel svetových hudobných skladateľov v originálnom aranžmán, v spojení vokálnej skupiny La Gioia a folklórneho telesa Dobrá muzika.

Vstupné: 12,- € v predpredaji / 15,- € pred koncertom

 

PIATOK         24.06. 2016 o 19:30 h     Dom umenia – Veľká sála                                      

„Cyrano z predmestia“
ART MUSIC ORCHESTRA a SPEVÁCKY ZBOR LÚČNICA
Mirka Partlová a Ján Slezák
Elena Matušová –
zbormajsterka, Marek Bielik –  hudobné naštudovanie
Koncertné prevedenie prvého slovenského muzikálu, autorov M. Vargu a P. Hammela (hudba), K. Peteraja a J. Štrassera (texty) a A. Vášovej (libretto), za ich osobnej účasti.

Vstupné: 12,- €

SOBOTA        25.06. 2016 o 16:00 h  Hudobný pavilón v mestskom parku 

SRBSKÝ NÁRODNÝ FOLKLÓRNY SÚBOR
Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad, Srbsko
Temperamentné vystúpenie folklórneho súboru zo Srbska s ukážkami tradičnej kultúry.

Vstup voľný

UTOROK       28.06. 2016 o 19:30 h     Dom umenia – Veľká sála                              

„Klasika“
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Leoš Svárovský,
dirigent
Ivan Gajan,
klavír
Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart, L. v. Beethoven
Koncert komorného orchestra ŠKO s vynikajúcim klavírnym sólistom, s klasicko – romantickým repertoárom.

Vstupné: 12,- €

 UTOROK       05.07. 2016 o 19:30 h     Danubius Health Spa Resort Thermia Palace

„Romantický recitál“   Katarína Turnerová – harfa, Eugen Prochác – violončelo
Vivaldi, M. Ravel, M. Tournier, M. Novák

Komorný recitál dvoch popredných slovenských sólistov, v unikátnom inštrumentálnom spojení – harfa a violončelo.

Vstup voľný

07.07., 09.07. a 11.07. 2016 vždy o 20:00 h   Hudobný pavilón Harmony – Kúpeľný ostrov SLK Piešťany, a.s.
X.
MAJSTROVSKÉ SPEVÁCKE KURZY PETRA DVORSKÉHO
Komorné koncerty frekventantov medzinárodných speváckych kurzov Petra Dvorského s klavírnym sprievodom.

Vstup voľný

PIATOK         08.07. 2016 o 19:30 h    Kongresové centrum Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.                     

„Ladislav Holásek – 60 rokov na scéne“

SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY

Ladislav Holásek, zbormajster
Peter Mikula
, organ
Dvořák, G. F. Händel

Koncert pri príležitosti životného i profesijného jubilea významného slovenského zbormajstra, pedagóga a dirigenta Speváckeho zboru mesta Bratislavy – prof. Ladislava Holáska.

Vstupné: 12,- €

 

ŠTVRTOK      14.07. 2016 o 20:00 h      Kongresové centrum Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.  

„Večne mladá Opera“

Záverečný koncert 61. Music Festival Piešťany
Záverečný koncert Majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského 2016
Symfonický orchester Music Festivalu Piešťany
Dušan Štefánek
, dirigent
Operné árie a piesne – výber z tvorby svetových skladateľov.  

Koncert najlepších účastníkov 10. ročníka kurzov.

Vstupné: 13,- €

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 61. ročníka Music Festival Piešťany

Výstavy vo výstavných priestoroch Domu umenia

04.05. – 31.05. 2016 

Darina Berková „Labyrinty duše“  – grafika, pastel, olejomaľba – Umelecká výstava

24.05. – 31.08. 2016             

70 rokov Slovenského filharmonického zboru – Dokumentárna výstava fotografií
Juraj Beneš „Hlas volajúceho na púšti“ – pôvodná slovenská operná tvorba – Dokumentárna výstava

 

02.06. – 3.7. 2016

Eva B. Linhartová „ Farby leta “ – pastely, obrazy – Umelecká výstava

04.07. – 31.08. 2016

Umenie v parku 2016 – obrazy, sochy – Umelecká výstava

Výstavy sú otvorené:
utorok – piatok: 14.oo – 17.oo hod.
a sobota – nedeľa: od 14.oo – 18.oo hod., pondelok – zatvorené

PREDPREDAJ VSTUPENIEK NA FESTIVALOVÉ PODUJATIA

DOM UMENIA  Nábrežie Ivana Kraska – POKLADŇA:  Pondelok – Piatok: 14:00 -17: 00 a hodinu pred predstavením a   www.ticketportal.sk
Rezervácie vstupeniek, informácie:  dom-umenia@slovanet.sk  t.č. 033/24 58 001 alebo 033/24 58 100

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Hotelové recepcie: nepretržite
Kongresové centrum – POKLADŇA: hodinu pred začiatkom programu
Rezervácie vstupeniek, informácie: centrum@spapiestany.sk

 ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

 Plagáty:

 

4.5.2016